Usluge

Usluge

Korisnici Sveučilišne knjižnice Rijeka mogu biti svi hrvatski i strani državljani s navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja potrebno je popuniti online upisnicu, te priložiti isprave koje potvrđuju mjesto prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica) i status na temelju kojeg se ostvaruje pravo na određenu visinu članarine, utvrđene cjenikom usluga:

 • Studenti Sveučilišta u Rijeci imaju besplatan upis i prilažu potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu i/ili važeću studensku karticu
 • Zaposlenici Sveučilišta u Rijeci prilažu važeću zaposleničku karticu
 • Zaposlenici obrazovnih, znanstvenih, kulturnih i medijskih ustanova sa područja Primorsko-goranske županije prilažu potvrdu o zaposlenju
 • Učenici srednjih škola, polaznici programa prekvalifikacije i obrazovanja odraslih prilažu potvrdu kojom dokazuju svoj status.

Članstvo u Knjižnici može trajati jedan dan, tjedan dana, mjesec dana i godinu dana. Građa izvan Knjižnice može se posuditi jedino u slučaju učlanjenja na godinu dana 

Upisom u Knjižnicu korisnik se obvezuje prihvatiti uvjete korištenja građe i usluga Knjižnice propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja resursa i usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka i drugim aktima Knjižnice.

 • Prilikom obnove članstva korisnik ima obvezu podmiriti sva dugovanja prema Knjižnici
 • U slučaju promjene korisničkih podataka prilikom obnove članstva, korisnik treba popuniti obrazac Zahtjev za promjenu podataka
 • Korisnici Knjižnice koji trebaju građu iz drugih knjižnica u Hrvatskoj ili u inozemstvu, mogu je naručiti putem međuknjižnične posudbe
 • Zahtjevi se podnose isključivo pisanim putem na posebnim obrascima na informacijskom pultu, putem online narudžbenice ili na mail: informator@svkri.hr
 • Rok i način korištenja nabavljene građe ovisi o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena, a članci ostaju u trajnom vlasništvu korisnika
 • Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skadu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima
 • Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema cjeniku usluga
 • Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik

Sveučilišna knjižnica Rijeka svojim korisnicima nudi uslugu izdavanja potvrda o indeskiranosti i citiranosti znanstvenih radova u bazama podataka prema važećem Pravilniku Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja prema određenim znanstvenim područjima na koje ima pristup.

Knjižnica izdaje sljedeće potvrde:

 • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Web of Science Core Collection
 • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka Scopus
 • Potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa – faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa prema InCites Journal Citation Reports (JCR) u WoS-u te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) u Scopusu

Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI te navesti varijante imena pod kojim je objavljivao radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Za izradu potvrde potrebno je ispuniti zahtjev.

Potvrde se izdaju u roku od 5 radnih dana članovima Sveučilišne knjižnice Rijeka i ne naplaćuju se.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sveučilišnu knjižnicu Rijeka putem e-maila: informator@svkri.hr ili putem telefona na broj 091/ 245 00 07.

Knjižničnu građu moguće je:

 • fotokopirati
 • printati
 • skenirati
 • fotografirati (digitalnim aparatom)

u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima(NN 167/03).

Radi zaštite građe Knjižnica ne dozvoljava umnožavanje oštećene i restaurirane građe te može zabraniti umnožavanje građe iz posebnih zbirki, a u skladu s Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Knjižnica može donijeti odluku o korištenju građe isključivo u mikrofilmskom obliku.

Korisnici se samostalno koriste uređajem za umnožavanje pomoću kartica.  Kartice za umnožavanje s određenim iznosom (bonom) mogu se kupiti na pultu posudbe. Uređaj za umnožavanje ima mogućnost fotokopiranja, skeniranja i printanja.

Usluge umnožavanja obavljaju se u prostoru posudbe/informacija, a naplaćuju se prema cjeniku usluga.

Prilagodba nastavne literature prema individualnim potrebama studenata

Sveučilišna knjižnica Rijeka u suradnji s Uredom za studente s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci sudjeluje u projektu “Prilagodba literature slijepim i slabovidnim osobama V” kojeg provodi Udruga Zamisli u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci, a uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Studenti koji imaju potrebu za prilagođenom literaturom mogu se obratiti na e-mail uredssi@uniri.hr ili na broj telefona 051/265-844.