Centar za elektroničko nakladništvo (CEN) od 2020. godine djeluje pri Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Osnovni ciljevi u radu Centra su pomoć u stvaranju uvjeta za nastavni rad u virtualnom okruženju, poticanje otvorenog pristupa i otvorene znanosti, povećanje dostupnost ispitne literature svim studentima Sveučilišta u Rijeci te izgradnja digitalne zbirke udžbenika Sveučilišta u Rijeci.

Temeljene aktivnosti CEN-a su:

  • izrada prijeloma i oprema elektroničkih izdanja za autore sa Sveučilišta u Rijeci,
  • digitalizacija tiskane građe čiji su autori zaposlenici sastavnica Sveučilišta i čiji su izdavači sastavnice Sveučilišta i
  • potpora u procesu samostalne izrade elektroničkih knjiga korištenjem na sveučilištu dostupnih alata.

Kontakt: Sanja Kosić, mob. 099 458 89 66, mail: cen@svkri.uniri.hr 

Autori ili sastavnice koje prijelom i grafičko oblikovanje za elektroničko izdanje žele izraditi u suradnji s CEN-om, pri prijavi izdanja trebaju označiti “priprema u dogovoru s CEN-om”. Troškove prijeloma za elektronička izdanja koja su prihvaćena kao sveučilišna izdanja temeljem Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci i koja su izrađena u suradnji s CEN-om u potpunosti financira Sveučilište.

Prijelom i grafičko oblikovanje za izdanja Sveučilišta u Rijeci izrađuju se u skladu s Izdavačkim standardima Sveučilišta u Rijeci.

Prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci Sveučilišnoj knjižnici Rijeka potrebno je dostaviti obavijest o objavi mrežnog izdanja te je objavljenu publikaciju potrebno prijaviti u Hrvatski arhiv weba.

Izdavačka djelatnost na Sveučilištu u Rijeci obuhvaća izdavanje knjiga (udžbenika, priručnika, zbornika, pomoćnih materijala i sl.) i časopisa u tiskanom i elektroničkom obliku.

2020.

Malenica, Mladenka; Dević Pavlić, Sanja; Wittine, Karlo. Priručnik za praktikum opće kemije. Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju.

Rukavina, Katarina; Mustapić, Nadija. Interaktivna umjetnost u javnoj sferi: diskursi i tehnike. Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti.

2021.

Braut, Tamara; Velepič, Marko; Kujundžić, Milodar; Marijić, Blažen; Maržić, Diana; Oštarijaš, Eduard. Emergencies in Otorhinolaryngology. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja. Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? : Podrška socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe, Psihologija dobrobiti djece vol. 2. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Priručnik za nastavnike u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole i srednjoškolskih učenika. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Priručnik za odgajatelje i učitelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja djece u dobi od 3. do 10. godine. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Rječnik osnovnih pojmova iz Priručnika za odgajatelje i učitelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja djece u dobi od 3. do 10. godine. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Rječnik osnovnih pojmova iz Priručnika za nastavnike u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja učenika od 5. do 8. razreda osnovne škole i srednjoškolskih učenika. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Brajenović-Milić, Bojana; Starčević Čizmarević, Nada; Vraneković, Jadranka. Priručnik za vježbe iz predmeta Biologija. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet.

2022.

Olgić Draženović, Bojana; Buterin, Vesna; Suljić Nikolaj, Stella (ur.). Stabilnost, institucionalni rast i perspektive razvoja hrvatskog financijskog sustava u uvjetima pandemije Covid-19. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Anđić, Dunja. Igra, priroda i održivi razvoj: Kako potaknuti povezanost s prirodom djece rane i (pred)školske dobi? Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Verdonik, Maja (ur.). Mjesto i uloga slikovnice u odgoju i obrazovanju danas i sutra : zbornik radova. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Sošić, Milena. Matematika 1. Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku.

Drezgić, Saša; Host, Alen; Tomljanović, Marko; Živković, Saša (ur.). Economics and business of the post COVID-19 world. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Vretenar, Nenad. Hrana i zajednica. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Briš Alić, Martina; Grubišić, Dragana; Kaštelan Mrak, Marija; Martinović, Marija; Prester, Jasna; Vretenar, Nenad. Operacijski menadžment. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku; Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet; Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet; Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Anđić, Dunja (ur.). Istraživačke aktivnosti u nastavi prirode i društva. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Rupčić, Nataša. Stvaranje i razvoj inovativnih poslovnih modela. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Priručnik za promicanje mentalnoga zdravlja djece u dobi od 3. do 10. godine. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Priručnik za odgajatelje, učitelje i nastavnike u svrhu promicanja vlastitoga mentalnoga zdravlja. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Priručnik za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i srednjoškolske učenike u svrhu promicanja vlastitoga mentalnoga zdravlja. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Smjernice za nositelje obrazovnih politika u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Tatalović Vorkapić, Sanja; Vujičić, Lidija (ur.). PROMEHS Kurikul za promicanje mentalnoga zdravlja u vrtićima i školama: Smjernice za roditelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja kod kuće. Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet.

Višković, Alfredo; Franki, Vladimir. Aspekti liberalizacije električnih sustava za energiju. Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet.

Bodul, Dejan; Cerović, Ljerka; Maradin, Dario; Komadina, Diana; Jusup, Šime; Laštro, Dražen; Žic, Ivan; Kovačić, Katarina; Sallahu, Ylli; Jakovac, Pavle; Cvečić, Igor; Tomljanović, Marko; Vladić, Luka. Energija i ekonomija u Hrvatskoj i EU-u: nove spoznaje. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Tudor, Mato; Tudor, Ivan. Pomorski informacijski sustavi. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

2023.

Tominac Coslovich, Sandra; Borucinsky, Mirjana; Luzer, Josip. A study of language practice activities and tasks in English language textbooks for marine engineers. Sveučilište u rijeci, Pomorski fakultet.

Bulog, Aleksandar; Kenđel Jovanović, Gordana; Linšak, Željko; Lušić, Dražen; Pavičić Žeželj, Sandra; Tomić Linšak, Dijana; Vukić Lušić, Darija. Zdravstvena ekologija. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet.

Krešić, Greta. Hrana i prehrana. Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Tomljanović, Marko; Murić, Ema. Europski fondovi. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Katunar, Jana; Vretenar, Nenad (ur.). Izazovi vinskog sektora u Republici Hrvatskoj. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Host, Alen. Međunarodni gospodarski odnosi vs. regionalna suradnja – slučaj Europske unije. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Tomljanović, Marko; Host, Alen (ur.). Deset godina Republike Hrvatske kao članice EU-a: stanje i perspektive. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Olgić Draženović, Bojana (ur.). ESG zahtjevi – izazovi i prilike za hrvatsko gospodarstvo. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Rupčić, Nataša. Upravljanje učećim poduzećem. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet.

Acta medico-historica Adriatica (Medicinski fakultet)

Annual Baška GNSS conference proceedings (Pomorski fakultet)

Croatian medical journal (Medicinski fakultet u suradnji s Medicinskim fakultetima u Splitu i Zagrebu i Medicinskom nakladom)

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske (Filozofski fakultet)

Engineering review (Tehnički i Građevinski fakultet)

European journal of analytic phylosophy (Filozofski fakultet)

Fluminensia (Filozofski fakultet)

IKON (Filozofski fakultet)

JAHR : europski časopis za bioetiku (Medicinski fakultet)

Medicina Fluminensis (Medicinski fakultet)

Odgojno-obrazovne teme (Učiteljski fakultet)

Politehnika (Odsjek za politehniku)

Pomorski zbornik (Pomorski fakultet)

Pomorstvo (Pomorski fakultet)

Psihologijske teme (Filozofski fakultet)

Puriteka (Filozofski fakultet)

Sports law, Policy and Diplomacy Journal (Pravni fakultet)

Tourism and hospitality management (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)

Tourism in Southern and Eastern Europe (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)

World of Health (Fakultet zdravstvenih studija)

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Pravni fakultet)

Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci (Građevinski fakultet)

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Ekonomski fakultet)

Kotobee Author, alat za izradu interaktivnih e-knjiga, dostupan je na Sveučilištu u Rijeci.

Alat je namijenjen znanstveno-nastavnom osoblju koje ima potrebu za izradom interaktivnih e-knjiga. Korištenjem alata moguće je u tekst dodavati interaktivne sadržaje (slike, audio i video zapise, poveznice, 3D modele, kvizove i sl.). E-knjige moguće je izvesti u standardnim formatima EPUB i PDF, ali i kao web, desktop ili mobilnu aplikaciju te integrirati u sustave za učenje. 

Kotobee Author dostupan je na svim sastavnicama Sveučilišta u knjižnicama. 

Potporu u radu s ovim alatom pruža Centar za elektroničko nakladništvo Sveučilišne knjižnice Rijeka.