Sveučilišna knjižnica Rijeka

mob: +385 91 245 00 07 
e-mail: posudba.svkri@svkri.hr

Napredno pretraživanje kataloga

Vijesti

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1
51000 Rijeka
mob: +385 91 245 00 07
e-mail: posudba.svkri@svkri.hr
OIB 84122581314
IBAN: HR7524020061100996596

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.
Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.
Više…