E-izvori

E-izvori

Na Sveučilištu u Rijeci osiguran je pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom. Pojedine sastavnice Sveučilišta dodatno nabavljaju baze podataka specifične za određeno područje, o čemu su podaci dostupni na stranicama sastavnica.

Pristup većini baza podataka osiguran je iz ustanova Sveučilišta u Rijeci, dok neke baze podataka imaju omogućen i udaljeni pristup. Podaci o vrsti pristupa dostupni su u opisu pojedine baze podataka. Ukoliko imate problema s pristupom bazama podataka, obratite nam se na e-mail baze@svkri.hr.

Većinu baza moguće je pretražiti jednim upitom kroz discovery servis Sveučilišta u Rijeci

Upute za pretraživanje baza podataka

ELEKTRONIČKE KNJIGE

Putem platforme ProQuest Ebook Central dostupne su elektroničke knjige.

Knjigama je moguće pristupiti sa IP adresa svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci te udaljeno, korištenjem AAI@uniri.hr identiteta. 

Popis dostupnih naslova pogledajte ovdje

PROBNI PRISTUPI

ProQuest One Academic (do 22. svibnja 2024.) – pogledaj više

ProQuest One Psychology (do 22. svibnja 2024.) – pogledaj više 

Statista (do 16. lipnja 2024.)

PRIRODNE ZNANOSTI

BioOne Complete je zbirka koja sadrži 190 online naslova iz područja biologije, ekologije i znanosti o okolišu. Sadrži aktualan sadržaj iz niza danas važnih tema uključujući klimatske promjene, ekologiju, očuvanje biološke raznolikostii upravljanje prirodnim resursima. 

Dvije trećine pretplaćenih naslova indeksirani su u Web Of Science. Dostupan je sadržaj do 2016. godine.

Izdavač: BioOne

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: BioOne Complete

Zbirka časopisa IOP Science Extra sadrži više od 100 znanstvenih časopisa te više od 430.000 cjelovitih tekstova akademskih članaka s područja fizike, medicinske fizike, biofizike, matematike, kemije, astronomije, astrofizike i srodnih područja. 

Sadrži i arhivu od preko 300.000 znanstvenih članaka objavljenih od 1874. 

Trajno je osiguran pristup sadržaju iz 2022. godine.

Trajanje licence: do 7.12.2023.

Izdavač: IOP Publishing

Ovlastene-ustanove_IOP-3

Pretraživanje: IOP Science Extra

MathSciNet (Mathematical Review) bibliografska baza Američkog matematičkog društva koja pokriva područje svjetske matematicke literature od 1940. godine. Baza omogućuje pristup indeksiranim publikacijama, sažecima i bibliografskim podacima iz znanstvene literature s područja matematike.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost i na platformi izdavača American Mathematical Society.

Trajanje licence: do 22.9.2023.

Izdavač: American Mathematical Society

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: MathSciNet (EBSCOhost) ili MathSciNet (AMS)

Zbirka časopisa Nature izdavača Springer Nature sadržava više od 80 naslova s područja biomedicine i prirodnih znanosti s dostupnim sadržajem od 1997. – 2020. godine. Trajno je osiguran pristup sadržaju iz 2021. godine.

Trajanje licence: dostupna arhiva iz 2021.

Izdavač: Springer Nature

Pretraživanje: Nature

Ovoj zbirci omogućen je udaljeni pristup.

RSC Gold zbirka časopisa koja obuhvaća više od 40 časopisa, a pokriva područje prirodnih znanosti, prvenstveno kemije. Omogućen je pristup i MarinLit bazi podataka koja je posvećena istraživanju morskih prirodnih proizvoda uključujući sinteze, ekološke i biološke aktivnosti.

Dostupni su časopisi u rasponu od 2018. – 2020. godine. 

Izdavač: Royal Society of Chemistry

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: RSC Gold

SciFinder-n je bibliografska baza koja daje pregled literature s područja kemije, biokemije, kemijskog inženjerstva i drugih srodnih područja i disciplina.

Uvjet pristupa je registracija korisnika, a nakon registracije prijava je potrebna kod svakog pristupa.

Novi korisnici registraciju trebaju učiniti na računalu u prostoru ustanove Sveučilišta s e-mail adresom s domenom matične ustanove. Nakon registracije, bazi se može pristupati unosom korisničkih podataka i izvan raspona IP adresa matičnih ustanova.

Poveznica za prvu registraciju za Sveučilište u Rijeci

Upute: često postavljana pitanjaprijenos rezultata sačuvanih pretragaupute za korištenjevideo upute za korištenje

Trajanje licence: do 10.10.2023.

Izdavač: American Chemical Society (ACS)

Pretraživanje: SciFinder-n

TEHNIČKE ZNANOSTI

IEEE/IET Electronic Library (IEL) baza je znanstvenih i stručnih članaka. Baza sadrži članke iz područja elektrotehnike, računarstva, ICT-a i srodnih područja. Sadrži više od 4 milijuna dokumenata s cjelovitim tekstom, više od 180 časopisa, više od 1.700 konferencijskih zbornika i više od 670 knjiga. 

Izdavač: Institute of Electrical and Electronics Engineers

Popis dostupnih naslova

Trajanje licence: do 19.12.2024.

Pretraživanje: IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Omogućen je i udaljeni pristup bazi putem shibboletha (pogledajte uputu). Upute za kreiranje korisničkog računa pogledajte ovdje.

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) baza je podataka cjelovitog teksta namijenjena prvenstveno liječnicima i istraživačima. Sastoji se od osam izvora:

 • Cochrane Database of Systematic Reviews
 • Cochrane Clinical Answers (CCAs)
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
 • Health Technology Assessments (HTA)
 • NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)
 • ACP Journal Club
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials
 • Cochrane Methodology Register (CMR)

Pristup bazi moguće je ostvariti s IP adrese ustanove, a izvan ustanove putem proxy servera na stranicama projekta eIzvori ili pitem Shibboletha.

Trajanje licence: do 1.6.2023.

Izdavač: American College of Physicians

Pretraživanje: Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR)

MEDLINE je bibliografska baza podataka, a pruža relevantne informacije iz područja biomedicine i zdravstva, populacijske i reproduktivne biologije te drugih područja vezanih uz medicinu i brigu o zdravlju (sestrinstvo, stomatologija, veterinarstvo, zdravstveni sustavi).Velik broj bibliografskih zapisa u bazi MEDLINE sadrži link prema članku u punom tekstu koji su arhivirani u bazi PubMed Central ili u bazama drugih izdavača. Ova baza podataka ima ugrađen rječnik kontroliranih izraza MeSH koji olakšava pretraživanje.

Baza je dostupna putem sučelja Ovid i Web of Science.

Trajanje licence: do 31.12.2024. (na platformi WoS), do 1.6.2023. (na platformi Ovid)

Izdavač: U.S. National Library of Medicine

Pretraživanje: Medline (Ovid) ili Medline (WoS)

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

AGRICOLA (AGRIcultural OnLine Access) je bibliografska baza koja sadrži bibliografske zapise članaka, poglavlja i disertacija s područja agronomije, a uključuje i ostala područja znanosti poput nutricionizma, poljoprivrednog inženjerstva i tehnologije te zaštite okoliša.

AGRICOLA je dostupna za pretraživanje i putem sučelja OvidSP.

Izdavač: National Agricultural Library

Pretraživanje: AGRICOLA (NAL) ili AGRICOLA (OvidSP)

CAB Abstracts je bibliografska baza podataka koja sadrži više od 9 milijuna zapisa počevši od 1973. godine do danas, više od 350.000 sažetaka koji se uključuju u bazu na godišnjoj razini, a uključuje i cjelovite tekstove za više od 400.000 članaka.

Baza obuhvaća zapise za više od 8.000 serijskih publikacija, knjiga i poglavlja iz knjiga, priručnika, konferencijskih zbornika i dr. s područja primijenjenih biotehničkih znanosti, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, nutricionizam, veterinarstvo, znanosti o okolišu i srodne discipline.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost, a udaljeni pristup omogućen je odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) ili putem Shibboleth prijave.

Izdavač: CABI Publishing

Popis naslova

Pretraživanje: CAB Abstracts

DRUŠTVENE ZNANOSTI

ERIC (Education Resource Information Center) je bibliografska baza iz područja odgoja i obrazovanja.Sadrži različite izvore uključujući članke iz časopisa, knjige, vodiče i sažetke iz zbornika konferencija.

Baza podataka ERIC dostupna je u otvorenom pristupu i putem sučelja Ovid.

Izdavač: Institute of Education Sciences

Pretraživanje: ERIC (IES) ili ERIC (Ovid)

HeinOnline je baza podataka koja pokriva područje pravnih znanosti. Sadrži više od 200.000 dokumenata od povijesnih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čine i serijske publikacije s područja prava. Dostupne su sljedeće zbirke:

 • HeinOnline Academic Core
 • Kluwer Law International Journal Library.

Izdavač: William S. Hein & Co.

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: HeinOnline

Project Muse sadrži e-časopis i e-knjige iz područja društveno-humanističkih znanosti. Dostupan je sadržaj u otvorenom pristupu.

Izdavač: Johns Hopkins University Press

Pretraživanje: Project Muse

APA PsycInfo je znanstvena bibliografska baza koja sadrži sažetke i više od 4 milijuna zapisa radova iz gotovo 2.500 časopisa, disertacije te knjige i poglavlja iz knjiga s područja psihologije i srodnih disciplina.

Baza je dostupna putem sučelja ProQuest, a udaljeni pristup omogućen je odabirom proxy servera (na glavnom izborniku Portala e-izvori) ili putem Shibboleth pristupa.

Trajanje licence: do 25.10.2024.

Izdavač: American Psychological Association (APA) 

Popis naslova

Pretraživanje: APA PsycInfo

EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koja obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa koji sežu od 1886. godine.

Baza je dostupna na platformi EBSCO host, a udaljeni pristup omogućen korištenjem proxy servera ili Shibboletha.

Izdavač: American Economic Association

Popis naslova

Pretraživanje: EconLit

MULTIDISCIPLINARNE BAZE

Annual Reviews zbirka je časopisa s recenzijama najnovijih istraživanja u području društvenih, humanističkih, prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva.

Dostupan je sadržaj od 2016. do 2020. Za sadržaj iz 2020. godine osiguran je trajni pristup.

Izdavač: Annual Reviews

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Annual Reviews

Cambridge Journals Online zbirka časopisa obuhvaća više od 400 recenziranih znanstvenih časopisa koji pokrivaju razna područja uključujući prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, znanosti o okolišu, biotehničke znanosti te društvene i humanističke znanosti.

Dostupni su časopisi od 2015. do 2020. Dostupna godišta mogu se pronaći na Cambridge Core platformi izborom All issues / All volumes za svaki pojedini naslov.

Izdavač: Cambridge University Press

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Cambridge Journals

DART – Europe je portal koji ujedinjuje više zbirki doktorskih disertacija europskih sveučilišta. Omogućen je pristup cjelovitim tekstovima za više od 150.000 disertacija iz 17 zemalja.

Izdavač: Association of European Research Libraries

Pretraživanje: DART – Europe

DOAJ (Directory of Open Access Journals) je zbirka znanstvenih i stručnih elektroničkih časopisa u otvorenom pristupu. Svi časopisi prolaze recenzijski postupak te kontrolu kvalitete od strane uredništva, moraju donositi znanstvene sadržaje i biti javno dostupni. Baza trenutno uključuje više od 11.000 časopisa iz 125 zemalja te pokriva sva područja znanosti.

Izdavač: Infrastructure Services for Open Access (IS4OA)

Pretraživanje: DOAJ

OpenDOAR je direktorij institucijskih repozitorija u otvorenom pristupu (repozitoriji sveučilišta, instituta i sl.). Repozitoriji sadrže različite vrste radova: članke, doktorske disertacije, izvještaje…

Izdavač: University of Nottingham, Velika Britanija

Pretraživanje: DOAR

GreenFILE je baza cjelovitog teksta koja omogućuje pristup informacijama koje pokrivaju sve aspekte utjecaja čovjeka, korporacija te nacionalnih vlada na okoliš. Sadrži više od 12.000 izvora u otvorenom pristupu.

Baza je dostupna putem sučelja EBSCOhost.

Izdavač: EBSCO Information Services

Pretraživanje: GreenFILE

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima. Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem pregledavanja (po abecedi ili po znanstvenom području) ili pretraživanja prema raznim poljima. Hrčak nudi cjelovite tekstove i pokriva gotovo sva znanstvena područja.

Pretraživanje: Hrčak

JSTOR je platforma za pretraživanje tridesetak zbirki digitaliziranih časopisa iz različitih područja znanosti i umjetnosti. Naslovi su najčešće dostupni od prvog objavljenog broja pa do nekoliko godina unatrag. 

U nacionalnoj pretplati dostupne su zbirke Arts & Sciences I – XV.

Na JSTOR-u je dostupno i više od 9.000 e-knjiga u otvorenom pristupu.

Trajanje licence: do 17.12.2023.

Izdavač: Ithaca Harbors, Inc.

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: JSTOR

Na platformi Kanopy nalazi se širok raspon žanrovski definiranih igranih i animiranih filmova, a mogu se koristiti na studijima vezanim za umjetničko područje, medije, komunikacijske znanosti i engleski jezik.

Platforma sadrži i velik broj dokumentarnih filmova koji pokrivaju teme iz područja društvenih i humanističkih znanosti, medicine i zdravstva, umjetničkog područja i šire.

Pristup je moguć sa IP adrese ustanove i udaljeno, pomoću AAI@Edu.hr identiteta.

Trajanje licence: do 18.12.2024.

Izdavač: Kanopy

Pretraživanje: Kanopy

Oxford Journals je baza istraživačkih i znanstvenih časopisa koja sadrži više od 300 naslova koji pokrivaju područja prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti te medicinu i zdravstvo. Dostupna je zbirka Humanities and Social Sciences.

Dostupni su časopisi od 1996. do 2022., dok je trajno osiguran pristup sadržaju iz 2022. 

Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta:
proxy
Shibboleth

Trajanje licence: do 7.12.2023.

Izdavač: Oxford University Press

Popis-casopisa_OUP

Pretraživanje: Oxford Journal

ScienceDirect je multidisciplinarna elektronička zbirka časopisa izdavača Elsevier namijenjena istraživačima, studentima, profesorima i informacijskim stručnjacima. Nudi veliki broj e-časopisa u otvorenom pristupu.

U nacionalnom pristupu dostupan je sadržaj do 2012. godine.

Izdavač: Elsevier

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: ScienceDirect

Science Journals vodeći su časopisi koji objavljuju znanstvene vijesti, komentare i najsuvremenija istraživanja u okviru svih područja znanosti s naglaskom na STEM područje.

Dostupnost pojedinih naslova provjerite u popisu, a na sadržaj iz 2021. godine hrvatska akademska zajednica zadržava trajno pravo pristupa.

Licenca je istekla 28.10.2022.

Izdavač: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Science Journals

Zbirka časopisa Springer Journals sadrži više od 2.000 naslova koji pokrivaju sva znanstvena područja s dostupnim sadržajem od 1997. – 2021. godine.

Hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2021. godine.

Zbirka je dostupna putem platforme SpringerLink, a omogućen je i udaljeni pristup pomoću proxy servera i Shibboletha (upute)

Izdavač: Springer Nature

Popis dostupnih časopisa

Pretraživanje: Springer Journals

Taylor & Francis Subject Collections je zbirka znanstvenih časopisa koja sadrži više od 2,000 naslova u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva. 

Hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici dostupan je trajni pristup na arhivske brojeve Taylor & Francis časopisa prethodno pretplaćenih od određenih ustanova, a detalje i popis dostupnih naslova po ustanovama i godištima (kolumna O) možete preuzeti ovdje.

Na platformi Taylor & Francis dostupno je u otvorenom pristupu više od 800 knjiga te više od 280 časopisa.

Izdavač: Taylor & Francis Group

Pretraživanje: Taylor & Francis Subject Collections

Wiley Online Library je platforma koja omogućava pristup multidisciplinarnoj zbirci s više od 1.400 naslova časopisa. Časopisi pokrivaju područje društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine.

Dostupni su časopisi od 1996. – 2023. godine.

Udaljeni pristup izvan ustanove pomoću AAI@EduHr identiteta putem proxy servera

Trajanje licence: 27.12.2022.

Izdavač: Wiley

Popis dostupnih naslova

Pretraživanje: Wiley Online Library

Bentham Open sadrži više od 40 recenziranih časopisa u otvorenom pristupu koji pokrivaju znanstvena područja biomedicine i zdravstva, prirodnih znanosti, biotehničkih i tehničkih znanosti.

Pretraživanje: Bentham Open

CITATNE BAZE I BIBLIOMETRIJSKI ALATI

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) sadrži bibliografske podatke o recentnim radovima koje su napisali hrvatski znanstvenici. Radove upisuju sami znanstvenici te bibliografija sadrži podatke o više od 520.000 radova (članci u časopisima, radovi u zbornicima, poglavlja u knjigama, knjige, itd.).

Pretraživanje: CROSBI

Essential Science Indicators (ESI) je analitički alat koji donosi statističke podataka te podatake o uspješnosti časopisa i trendova u znanosti. Bazira se na broju objavljenih članaka u časopisima te podacima o citiranosti. Uključuje podatke iz više od 12 milijuna članaka iz više od 12.000 časopisa.

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: Essential Science Indicators (ESI)

InCites je alat za evaluaciju istraživačkog rada koji omogućuje analizu produktivnosti na razini institucije/publikacije/pojedinca i usporedbu rezultata s rezultatima institucija/publikacija/pojedinaca diljem svijeta.

InCites je nakon registracije/unosa korisničkih podataka dostupan kao integrirana platforma u okviru Web of Science.

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: InCites

Journal Citation Reports je citatna baza podataka koja pomoću citiranosti objavljenih radova omogućuje sustavno i objektivno određivanje važnosti časopisa unutar nekog znanstvenog područja. JCR baza pruža citatne podatke te podatke o faktorima odjeka časopisa koji olakšavaju evaluaciju znanstvenih časopisa.

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: Journal Citation Reports

SciVal je platforma tvrtke Elsevier koja omogućuje praćenje i analizu uspješnosti istraživačke i znanstvene produkcije. Podatke i metričke pokazatelje SciVal prikuplja iz citatne baze Scopus.

Pristup platformi SciVal za Sveučilište u Rijeci moguć je s IP adresa ustanova Sveučilišta. Za korištenje platforme potrebno je izraditi korisnički račun.

Izdavač: Elsevier

Pretraživanje: SciVal

Scopus je citatna baza podataka s poveznicama na puni tekst koja objedinjava zapise iz znanstvenih časopisa, knjiga te zbornika konferencija s područja znanosti, tehnologije, medicine, društvenih znanosti, umjetnosti i humanistike. 

Izdavač: Elsevier

Ažurirani popis indeksiranih naslova (na dnu stranice)

Pretraživanje: Scopus

Web of Science (WoS) je platforma putem koje su dostupne citatne baze koje pokrivaju sva područja znanosti. Putem Web of Science sučelja dostupne su sljedeće baze podataka:

 • Web of Science Core Collection (WoS CC):
  • Arts & Humanities Citation Index (1957. – danas)
  • Book Citation Index– Science (2011. – danas)
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2011. – danas)
  • Conference Proceedings Citation Index- Science (2011. – danas)
  • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (2011. – danas)
  • Current Chemical Reactions (2011. – danas)
  • Emerging Sources Citation Index (2015. – danas)
  • ESCI Backfiles (2005. – danas)
  • Index Chemicus (2011. – danas)
  • Science Citation Index Expanded (1955. – danas)
  • Social Sciences Citation Index (1955. – danas)
 • Web of Science Citation Connection:
  • Biological Abstracts (2011. – danas)
  • BIOSIS Citation Index (2011. – danas)
  • Biosis Previews (2011. – danas)
  • Chinese Science Citation Database (2011. – danas)
  • Current Contents Connect (1998. – danas)
  • Data Citation Index (2011. – danas)
  • Derwent Innovations Index (2011. – danas)
  • KCI – Korean Journal Database (2011. – danas)
  • MEDLINE (1950. – danas)
  • Russian Science Citation Index (2011. – danas)
  • SciELO Citation Index (2011. – danas)
  • Zoological Records (2011. – danas).

Izdavač: Clarivate Analytics

Pretraživanje: Web of Science

Tražilica indeksiranih časopisa 

INSTITUCIONALNI REPOZITORIJ (DABAR)

Digitalni repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka namijenjen je pohrani, trajnom čuvanju i diseminiranju intelektualne produkcije Sveučilišne knjižnice Rijeka, koju čine izdanja čiji je nakladnik Knjižnica, autorski radovi zaposlenika Knjižnice i radovi koji govore o Knjižnici i njezinim zaposlenicima. Pored toga, u repozitorij Knjižnice se uvrštava i druga izvorno digitalna ili digitalizirana građa iz fonda Knjižnice za koju Knjižnica ima pravo objavljivanja.

Pretraživanje: Repozitorij SVKRI

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Rijeci namijenjen je pohrani, trajnom čuvanju i diseminiranju intelektualne produkcije Sveučilišta u Rijeci, koju čine izdanja čiji su nakladnici sastavnice Sveučilišta u Rijeci, autorski radovi zaposlenika i studenata Sveučilišta u Rijeci iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskh studija, te radovi koji govore o Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama, zaposlenicima ili studentima.

Pretraživanje: Repozitorij UNIRI