O knjižnici

Opći akti knjižnice, tijela knjižnice i njihov rad, pristup informacijama, zaštita osobnih podataka, različitost i uključivost, etički kodeks, planovi i izvješća o radu knjižnice, financijsko poslovanje.

Sustav osiguravanja kvalitete – politika kvalitete, ciljevi sustava za kvalitetu, dokumenti kvalitete (pravilnik, članovi Odbora, naputak), aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete (pokazatelji kvalitete, zadovoljstvo korisnika, planovi i izvješća sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete, periodične prosudbe).

Izdavačka djelatnost dio je djelatnosti Sveučilišne knjižnice, koja obuhvaća izdavanje različitih vrsta publikacija koje je knjižnica objavila samostalno ili u suizdavaštvu s drugim institucijama, a obrađuju kulturnu prošlost i baštinu.

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1
51000 Rijeka
mob: 091 2450 007
OIB 84122581314

Kontakti

URED RAVNATELJICE
Mail: ravnatelj@svkri.hr

INFORMACIJE I POSUDBA   
mob: 091 2450 007
Mail: posudba.svkri@svkri.hr

VODITELJICA ODJELA RADA S KORISNICIMA   
Mail: posudba@svkri.hr

VODITELJICA ODJELA IZGRADNJE I OBRADE FONDOVA
Mail: fondovi@svkri.hr

VODITELJICA RAZVOJNO-MATIČNE SLUŽBE
Mail: maticna@svkri.uniri.hr

URED ZA CIP I NAKLADNIKE   
Mail: cip@svkri.uniri.hr

POSJETI IZLOŽBI GLAGOLJICA
Mail: glagoljica@svkri.hr

PODRUŽNICA KAMPUS
Tel. 051/265-890
Mail: podruznica.kampus@svkri.hr

RAČUNOVODSTVO
Mail: racunovodstvo@svkri.uniri.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Mail: sluzbenikzastitapodataka@svkri.hr

CENTAR ZA ELEKTRONIČKO NAKLADNIŠTVO
Mail: cen@svkri.uniri.hr

CENTAR ZA OTVORENU ZNANOST I UPRAVLJANJE ZNANSTVENIM INFORMACIJAMA
Mail: coz@svkri.uniri.hr

WEB UREDNIŠTVO   
Jana Krišković Baždarić (glavna urednica), Sandra Pfeifer, Mladenka Vučinić, Sanja Kosić, Sanja Heberling Dragičević, Orieta Lubiana (lektorica), Snježana Pantoš i Zlata Vukelić (webmaster).
Mail: itsluzba@svkri.hr

Vizija i misija

Sveučilišna knjižnica Rijeka suvremena je knjižnica koja kvalitetom svojih izvora i usluga namijenjenih akademskoj zajednici doprinosi razvoju znanosti, istraživanja i obrazovanja, a time i ulasku Sveučilišta u Rijeci među visoko rangirana europska sveučilišta.

U središtu svih knjižničnih usluga je korisnik. Knjižnica kreira suvremena napredna informacijska okruženja koja podižu kvalitetu studiranja i obrazovanja na Sveučilištu.

  • Osigurati i razvijati korištenje informacijskih izvora i knjižničnih usluga u cilju podizanja kvalitete učenja i istraživanja na Sveučilištu i u zajednici.
  • Čuvati baštinske fondove te izgrađivati nove zbirke primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta i zajednice.
  • Poticati usklađeni razvoj knjižnica kroz sveučilišni knjižnični sustav otvoren ostalim visokoškolskim i specijalnim (stručnim, znanstvenim i spomeničkim) knjižnicama sa područja matičnosti.

Djelatnici

URED RAVNATELJA
ravnateljica: Lea Lazzarich
voditeljica: Snježana Pantoš
Služba odnosa s javnošću: voditeljica Orieta Lubiana
Razvojno-matična služba: voditeljica Sanja Heberling Dragičević
Služba primjene IT u knjižnici: voditeljica Zlata Vukelić

Računovodstvo
voditeljica: Tatjana Milosavljević
viša stručna referentica: Jelena Zidarić
Pravna služba
voditeljica: Branka Turk
Tehnička služba
domar: Đulio Staver
spremačica: Gordana Frančišković

ODJEL IZGRADNJE I OBRADE FONDOVA
voditeljica: Sanja Kosić
diplomirana knjižničarka: Ivana Dorotić Malič
diplomirana knjižničarka: Branka Turk
diplomirana knjižničarka: Luja Filipović
diplomirana knjižničarka: Jasminka Kovačević
diplomirana knjižničarka: Branka Pemper
diplomirana knjižničarka: Sanja Paravić
pomoćni knjižničar: Hrvoje Piršl
pomoćna knjižničarka: Jasminka Šimunović
pomoćna knjižničarka: Veronika Grozdanić

ODJEL RADA S KORISNICIMA
voditeljica: Jana Krišković Baždarić
diplomirana knjižničarka: Anamarija Ljutić
diplomirana knjižničarka: Ana Jurić
pomoćna knjižničarka: Mladenka Vučinić
pomoćni knjižničar: Nikola Oluić
manipulant: Valter Cvitković
manipulant: Paulo Dukić

PODRUŽNICA KAMPUS
voditeljica: Sandra Cuculić
pomoćna knjižničarka: Zdenka Kanjer Trusić
diplomirana knjižničarka: Anika Žegarac