Cjenik usluga

KLASA: 612-04/20-02
URBROJ: 2170-04-01-20-2
Rijeka, 1. lipnja 2020.

Na temelju čl. 30 Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka donosi 

Cjenik usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

Korištenje prostora Knjižnice prema Pravilniku o ustupanju javnih prostora Knjižnice na korištenje uz naknadu.
Pri narudžbi većih količina skenirane građe za potrebe izdavačkih i drugih projekata cijena se posebno dogovara.

Ravnateljica

Lea Lazzarich, knjiž. savjetnica

 

 

 

ČLANARINA

 

Godišnja članarina

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

 

Studenti

50,00 kn

Studenti članovi kluba 4+

0,00 kn

Znanstveno-nastavno osoblje i ostali zaposlenici

50,00 kn

Umirovljenici UNIRI

50,00 kn

KORISNICI IZVAN SVEUČILIŠTA

 

Srednjoškolci (završni razred)

60,00 kn

Studenti ostalih visokoškolskih ustanova

60,00 kn

Ostali

100,00 kn

Mjesečna članarina

30,00 kn

Tjedna članarina

20,00 kn

Dnevna članarina

10,00 kn

ZAKASNINE I NAKNADE

 

 - po knjizi na dan

1,00 kn

 - po knjizi iz zaštićenih zbirki na dan

5,00 kn

 - po najmu ormarića na dan

1,00 kn

Rezervacija knjige

5,00 kn

Izgubljena knjiga

nabava istog izd. ili naknada tržišne cijene

Zamjena oštećene ili izgubljene iskaznice

20,00 kn

Izgubljeni ključ ormarića

30,00 kn

USLUGE UMNOŽAVANJA

 

Kartica za umnožavanje

10,00 kn

Bon za karticu 10

10,00 kn

Bon za karticu 30

30,00 kn

Bon za karticu 50

50,00 kn

Bon za karticu 100

100,00 kn

*korištenjem kartice naplaćuju se usluge po sljedećim cijenama:

 

Fotokopiranje / printanje  crno-bijelo A4

0,50 kn

Fotokopiranje / printanje  crno-bijelo A3

1,00 kn

Fotokopiranje / printanje u boji A4

1,00 kn

Fotokopiranje / printanje u boji A3

2,00 kn

Skeniranje – po skenu

0,50 kn

Skeniranje zaštićene građe – po skenu

5,00 kn

Pohrana na CD/DVD

5,00 kn

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA

IZ DRUGIH USTANOVA

 

 - knjižne građe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice

30,00 kn +

50,00 kn po jedinici građe

 - knjižne građe iz ostalih hrvatskih knjižnica

30,00 kn

 - knjižne građe iz europskih knjižnica

210,00 kn

Fotokopija članka iz hrvatskih knjižnica

prema računu pošiljatelja

Fotokopija članka iz inozemstva

120,00 kn

Dokument u digitalnom formatu iz hrvatskih knjižnica

prema računu pošiljatelja

Dokument u digitalnom formatu iz inozemstva

prema računu pošiljatelja

IZ FONDA SVKRI

 

knjižna građa

30,00 kn

fotokopije (po str.)

1,00 kn

Skeniranje (po str.)

1,00 kn

TEMATSKA PRETRAŽIVANJA

 

Složeno tematsko pretraživanje – po satu rada

40,00 kn

KORIŠTENJE OPREME KNJIŽNICE

 

Najam ormarića za odlaganje stvari - tjedni

10,00 kn

Najam ormarića za odlaganje stvari - mjesečni

30,00 kn

OSTALO

 

Izložba glagoljice - ulaznica

20,00 kn

Klasifikacija članaka - po bibliografskoj jedinici

20,00 kn