hr HR en EN

Cjenik usluga

KLASA: 612-04/21-02
URBROJ: 2170-04-01-21-1
Rijeka, 1. listopada 2021.


Na temelju članka 31. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka (pročišćeni tekst), ravnateljica donosi

 

 

Cjenik usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

ČLANARINA

 

Godišnja članarina

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

 

Studenti prve godine preddiplomskog studija

0,00 kn

Studenti ostalih godina

50,00 kn

Studenti članovi kluba 4+

0,00 kn

Znanstveno-nastavno osoblje i ostali zaposlenici

50,00 kn

Umirovljenici UNIRI

50,00 kn

KORISNICI IZVAN SVEUČILIŠTA

 

Srednjoškolci (završni razred)

60,00 kn

Studenti ostalih visokoškolskih ustanova

60,00 kn

Ostali

100,00 kn

Mjesečna članarina

30,00 kn

Tjedna članarina

20,00 kn

Dnevna članarina

10,00 kn

ZAKASNINE I NAKNADE

 

 - po knjizi na dan

1,00 kn

 - po knjizi iz zaštićenih zbirki na dan

5,00 kn

 - po najmu ormarića na dan

1,00 kn

Rezervacija knjige

5,00 kn

Izgubljena knjiga

nabava istog izd. ili naknada tržišne cijene

Zamjena oštećene ili izgubljene iskaznice

20,00 kn

Izgubljeni ključ ormarića

30,00 kn

USLUGE UMNOŽAVANJA

 

Kartica za umnožavanje

10,00 kn

Bon za karticu 10

10,00 kn

Bon za karticu 30

30,00 kn

Bon za karticu 50

50,00 kn

Bon za karticu 100

100,00 kn

*korištenjem kartice naplaćuju se usluge po sljedećim cijenama:

 

Fotokopiranje / printanje  crno-bijelo A4

0,50 kn

Fotokopiranje / printanje  crno-bijelo A3

1,00 kn

Fotokopiranje / printanje u boji A4

1,00 kn

Fotokopiranje / printanje u boji A3

2,00 kn

Skeniranje – po skenu

0,50 kn

Samoskeniranje

0,00 kn

Skeniranje zaštićene građe – po skenu

5,00 kn

Pohrana na CD/DVD

5,00 kn

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA

IZ DRUGIH USTANOVA

 

 - knjižne građe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice

30,00 kn +

50,00 kn po jedinici građe

 - knjižne građe iz ostalih hrvatskih knjižnica

30,00 kn

 - knjižne građe iz europskih knjižnica

210,00 kn

Fotokopija članka iz hrvatskih knjižnica

prema računu pošiljatelja

Fotokopija članka iz inozemstva

120,00 kn

Dokument u digitalnom formatu iz hrvatskih knjižnica

prema računu pošiljatelja

Dokument u digitalnom formatu iz inozemstva

prema računu pošiljatelja

IZ FONDA SVKRI

 

knjižna građa

30,00 kn

fotokopije (po str.)

1,00 kn

Skeniranje (po str.)

1,00 kn

TEMATSKA PRETRAŽIVANJA

 

Složeno tematsko pretraživanje – po satu rada

40,00 kn

KORIŠTENJE OPREME KNJIŽNICE

 

Najam ormarića za odlaganje stvari - tjedni

10,00 kn

Najam ormarića za odlaganje stvari - mjesečni

30,00 kn

OSTALO

 

Izložba glagoljice - ulaznica

20,00 kn

Klasifikacija članaka - po bibliografskoj jedinici

20,00 kn

Korištenje prostora Knjižnice prema Pravilniku o ustupanju javnih prostora Knjižnice na korištenje uz naknadu.

Pri narudžbi većih količina skenirane građe za potrebe izdavačkih i drugih projekata cijena se posebno dogovara.

RAVNATELJICA:

Lea Lazzarich, knjiž. savjetnica

Kontakt

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
DOLAC 1, 51000 RIJEKA
OIB 84122581314

INFORMACIJE I POSUDBA
tel. 051/336-129
Mail: posudba.svkri@svkri.hr

 

  1. Radno vrijeme
  2. Javna nabava
  3. Natječaji

 

Radnim danom

Subotom

Nedjeljom

Čitaonice

09.00 - 22.00

09.00 - 22.00

09.00 - 20.00

Informacije

09.00 - 19.00

/

/

Posudba

09.00 - 19.00

09.00 - 13.00

/

Posjet izložbi Glagoljica tijekom cijele godine putem online prijave ili po dogovoru na tel. 336-129. Građa iz zatvorenog spremišta naručuje se najkasnije 15 minuta prije završetka rada posudbe. U vrijeme kada Knjižnica ne radi, koristite usluge putem naših web stranica.

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.
Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Više...

 

Natječaj za popunu radnog mjesta dipl. knjižničar/dipl. knjižničarka

 - natječaj

- obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Prijava za urednike
Copyright©2020. Sveučilišna knjižnica Rijeka