Cjenik usluga

Na temelju čl. 27 Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka donosi

Cjenik usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka

ČLANARINA

 

Godišnja članarina

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

 

Studenti

50,00 kn

Apsolventi, postdiplomanti

60,00 kn

Studenti članovi kluba 4+

0,00 kn

Znanstveno-nastavno osoblje i ostali zaposlenici

0,00 kn

Umirovljenici UNIRI

0,00 kn

KORISNICI IZVAN SVEUČILIŠTA

 

Istraživači u ustanovama kulture, znanosti i medijima PGŽ

0,00 kn

Srednjoškolci (završni razred)

60,00 kn

Studenti ostalih visokoškolskih ustanova

60,00 kn

Znanstveno i nastavno osoblje ostalih obrazovnih ustanova

60,00 kn

Ostali

100,00 kn

Mjesečna članarina

30,00 kn

Tjedna članarina

20,00 kn

Dnevna članarina

10,00 kn

SVKRI start (dnevna članarina + jednostavno pretraživanje)

25,00 kn

SVKRI matura (dnevna članarina + složeno pretraživanje)

35,00 kn

ZAKASNINE I NAKNADE

 

 - po knjizi na dan

1,00 kn

 - po knjizi iz zaštićenih zbirki na dan

5,00 kn

 - po najmu ormarića na dan

1,00 kn

Rezervacija knjige

5,00 kn

Izgubljena knjiga

nabava istog izd. ili naknada tržišne cijene

Zamjena oštećene ili izgubljene iskaznice

20,00 kn

Izgubljeni ključ ormarića

30,00 kn

USLUGE UMNOŽAVANJA

 

Kartica za umnožavanje

10,00 kn

Bon za karticu 10

10,00 kn

Bon za karticu 30

30,00 kn

Bon za karticu 50

50,00 kn

Bon za karticu 100

100,00 kn

*korištenjem kartice naplaćuju se usluge po sljedećim cijenama:

 

Fotokopiranje / printanje  crno-bijelo A4

0,50 kn

Fotokopiranje / printanje  crno-bijelo A3

1,00 kn

Fotokopiranje / printanje u boji A4

1,00 kn

Fotokopiranje / printanje u boji A3

2,00 kn

Skeniranje – po skenu

0,50 kn

Printanje s mikrofilma

1,00 kn

Uvezivanje ( do 100 str.)

9,00 kn

Uvezivanje (od 100 do 200 str.)

14,00 kn

Uvezivanje (preko 200 str.)

20,00 kn

Skeniranje građe prof. skenerom (obvezno za zaštićenu građu) – po skenu

10,00 kn

Fotografiranje digitalnim aparatom – po fotografiji

5,00 kn

Obrada teksta ili slike – po stranici / slici

20,00 kn

Obrada slike u Photoshopu – po slici

70,00 kn

Pohrana na CD/DVD

5,00 kn

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA

IZ DRUGIH USTANOVA

 

 - knjižne građe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice

30,00 kn +

50,00 kn po jedinici građe

 - knjižne građe iz ostalih hrvatskih knjižnica

30,00 kn

 - knjižne građe iz British Library

280,00 kn

 - knjižne građe iz europskih knjižnica

210,00 kn

Fotokopija članka iz hrvatskih knjižnica

prema računu pošiljatelja

Fotokopija članka iz inozemstva

120,00 kn

Sadržaj na mikrofilmu (British Library)

230,00 kn

Dokument u PDF formatu iz hrvatskih knjižnica

prema računu pošiljatelja

Dokument u PDF formatu iz inozemstva

prema računu pošiljatelja

IZ FONDA SVKRI

 

knjižna građa

30,00 kn

fotokopije (po str.)

1,00 kn

dokument u PDF formatu dostava e-poštom

30,00 kn

TEMATSKA PRETRAŽIVANJA

 

Jednostavno pretraživanje na zadanu temu

20,00 kn

Jednostavno pretraživanje na zadanu temu – obrada zahtjeva istoga dana

30,00 kn

Složeno pretraživanje (razni izvori) s izradom popisa – po jedinici

5,00 kn

Pretraživanje online baza podataka – na sat (+ troškovi printanja punih tekstova, odnosno pohrane na CD)

40,00 kn

KORIŠTENJE OPREME KNJIŽNICE

 

Najam ormarića za odlaganje stvari - tjedni

10,00 kn

Najam ormarića za odlaganje stvari - mjesečni

30,00 kn

OSTALO

 

Izložba glagoljice (učenici) - ulaznica

20,00 kn

Izložba glagoljice (ostali) - ulaznica

20,00 kn

Klasifikacija članaka - po bibliografskoj jedinici

20,00 kn

Klasifikacija članaka - po bibliografskoj jedinici u roku 24 sata

30,00 kn

Izrada CIP zapisa

dostava 2 primjerka

Korištenje prostora Knjižnice prema Pravilniku o ustupanju javnih prostora Knjižnice na korištenje uz naknadu.

Pri narudžbi većih količina skenirane građe za potrebe izdavačkih i drugih projekata cijena se posebno dogovara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 612-04/17-02

URBROJ: 2170-04-01-17-3

Rijeka, 9. lipnja 2017.