USLUGE

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 9.00 – 19.00 sati
subotom ne radi
  

Upisi i obnova članstva

Korisnici Podružnice Kampus mogu biti svi hrvatski i strani državljani s navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja potrebno je popuniti upisnicu te priložiti isprave koje potvrđuju mjesto prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica) i status na temelju kojeg se ostvaruje pravo na određenu visinu članarine, utvrđene cjenikom usluga:

 • Studenti prilažu potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu i/ili važeću studensku karticu
 • Zaposlenici Sveučilišta u Rijeci prilažu važeću zaposleničku karticu

Članstvo u Knjižnici može trajati jedan dan, tjedan dana, mjesec dana i godinu dana. Građu izvan Knjižnice mogu posuditi isključivo studenti i zaposlenici Sveučilišta u Rijeci u slučaju učlanjenja na godinu dana. 

Prilikom obnove članstva korisnik ima obvezu podmiriti sva dugovanja prema Knjižnici. U slučaju promjene korisničkih podataka prilikom obnove članstva, korisnik treba popuniti novu upisnicu.

 

Korištenje i posudba građe

 • Građu izvan knjižnice mogu posuditi isključivo studenti i zaposlenici Sveučilišta u Rijeci koji su godišnji članovi 
 • Istodobno se može posuditi najviše 3 sveska 
 • Korisnici su dužni čuvati posuđenu građu i vratiti je u propisanom roku u stanju u kojem su je posudili
 • Rok posudbe je 30 dana
 • Rok posudbe može se produžiti samo jednom ukoliko građa u međuvremenu nije rezervirana od strane drugog korisnika. Produljenje naslova moguće je obaviti mailom, bez dolaska u knjižnicu, no samo unutar roka posudbe. 
 • Za knjige koje nisu vraćene na vrijeme naplaćuje se zakasnina po jedinici i po danu prekoračenja roka posudbe prema cjeniku usluga
 • Izmirenje svih obveza prema Podružnici uvjet je za ovjeru semestra, odnosno za prijavu diplomskog rada
 • U slučaju prestanka članstva korisnik je obvezan vratiti svu zaduženu građu i podmiriri eventualna dugovanja
 • Građa koja se ne posuđuje izvan knjižnice: periodika, referentna zbirka, posljednji primjerak obvezne ispitne literature, građa iz specijalnih zbirki Knjižnice, te neknjižna građa. Navedena građa se koristi isključivo u čitaonici.
 • Građu koja je u posudbi kod drugog korisnika moguće je rezervirati. Nakon povrata građe, Knjižnica obaviještava korisnika koji ju je dužan preuzeti u roku od 3 radna dana.
 • Korisnik koji ošteti ili izgubi posuđenu građu, obvezan je nadomjestiti je jednakim izdanjem (isti ISBN). Ako se građa ne može nabaviti na tržištu korisnik je obvezan nadoknaditi troškove nabave po iznosu navedenom u inventarnoj knjizi ili prema procjeni vrijednosti knjige prema Odluci o kriterijima za procjenu vrijednosti građe Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Informacijske usluge

POMOĆ PRI PRETRAŽIVANJU I KORIŠTENJU GRAĐE:

 • provjeru posjeduje li Knjižnica određenu građu, knjigu ili časopis te uvjete njihova korištenja
 • pomoć pri oblikovanju informacijskog upita (odabir ključnih riječi)
 • pomoć pri pretraživanju knjižničnih kataloga, licenciranih mrežnih izvora, portala znanstvenih časopisa i ostalih relevantnih znanstvenih mrežnih izvora

 

TEMATSKA PRETRAŽIVANJA

Korisnici mogu zatražiti opsežnije pretraživanje literature prema zadanoj temi za potrebe pisanja seminarskih, završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova, kao i za potrebe projekata ili osobnih istraživanja.

Prilikom obrade zahtjeva pretražuje se knjižnični katalog, licencirani mrežni izvori na koje knjižnica ima osiguran pristup, portali znanstvenih časopisa te ostali relevantni znanstveni mrežni izvori.

Za uslugu tematskog pretraživanja potrebno je ispuniti zahtjev.

Zahtjevi će biti obrađeni u roku od 5 radnih dana, a usluga tematskog pretraživanja naplaćuje se prema cjeniku usluga.

 

EDUKACIJA ZA EFIKASNO PRETRAŽIVANJE ONLINE KATALOGA KNJIŽNICA SVEUČILIŠTA

 • Svi online katalozi knjižnica na Sveučilištu pretražuju se na isti način. U CROLIST mrežu uključeno je još dvadesetak visokoškolskih knjižnica u Hrvatskoj, pa edukacija služi i za pretraživanje njihovih kataloga.
 • Održava se za članove knjižnice prema prethodnom dogovoru.

EDUKACIJA ZA PRETRAŽIVANJE ZNANSTVENE I STRUČNE LITERATURE U BAZAMA PODATAKA dostupnima pripadnicima Sveučilišta u Rijeci.

 • Održava se uz prethodni dogovor za članove knjižnice pojedinačno ili grupe prema prethodnom dogovoru. 

Čitaonica

Čitaonica Podružnice Kampus raspolaže s 44 radna mjesta namjenjena korisnicima. Ulazak u knjižnicu potrebno je prijaviti osoblju knjižnice. 

Korisnicima su na raspolaganju: računala (stolna i tablet), skener, printer, te bežični pristup Internetu.

Prije korištenja čitaonice odložite svoje osobne stvari u garderobne ormariće.

Cjenik usluga

ČLANARINA

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI

 

STUDENTI SASTAVNICA PODRUŽNICE

0,00 kn

STUDENTI OSTALIH SASTAVNICA (KOJE IMAJU SVOJU KNJIŽNICU)

50,00 kn

ZNANSTVENO-NASTAVNO OSOBLJE

0,00 kn

ZAPOSLENICI SVEUČILIŠTA

0,00 kn

ALUMNI

60,00 kn

UMIROVLJENICI - UNIRI

0,00 kn

KORISNICI IZVAN SVEUČILIŠTA

 

STUDENTI VELEUČILIŠTA

60,00 kn

STUDENTI OSTALIH SVEUČILIŠTA

100,00 kn

PRIVREMENA ČLANARINA (30 DANA)

30,00 kn

TJEDNA ČLANARINA

20,00 kn

DNEVNA ČLANARINA

10,00 kn

NOVA ISKAZNICA (zamjena oštećene ili izgubljene iskaznice)

20,00 kn

ZAKASNINE I NAKNADE

 

PO KNJIZI NA DAN

1,00 kn

PO ELEKTRONIČKOM MEDIJU NA DAN

5,00 kn

PO KNJIZI IZ ZAŠTIĆENIH ZBIRCI NA DAN

5,00 kn

REZERVACIJA KNJIGE

5,00 kn

IZGUBLJENA KNJIGA ili CD, DVD

nabava istog izdanja ili naknada tržišne cijene građe

USLUGE UMNOŽAVANJA

 

SKENIRANJE GRAĐE - po skenu

0,50 kn

PRINTANJE / FOTOKOPIRANJE A4

0,20 kn

SAMOSKENIRANJE

0,00 kn

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA (VRŠI SE U SREDIŠNJOJ KNJIŽNICI)

 

POSUDBA IZ NACIONALNE I SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

30,00 kn + 50 kn po jedinici građe

POSUDBA IZ OSTALIH HRVATSKIH KNJIŽNICA

30,00 kn

POSUDBA IZ EUROPSKIH KNJIŽNICA

210,00 kn

DOSTAVA DOKUMENATA

 

FOTOKOPIJA ČLANAKA IZ HRVATSKIH KNJIŽNICA

prema računu pošiljatelja

FOTOKOPIJA ČLANKA IZ INOZEMSTVA

120,00 kn

DOKUMENT U DIGITALNOM FORMATU IZ HRVATSKIH KNJIŽNICA

prema računu pošiljatelja

DOKUMENT U DIGITALNOM FORMATU IZ EUROPSKIH KNJIŽNICA

prema računu pošiljatelja

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA IZ FONDA

 

 KNJIŽNA GRAĐA

30,00 kn

 DOKUMENT U PDF-U (dostava e poštom)

30,00 kn

USLUGE PRETRAŽIVANJA

 

SLOŽENO TEMATSKO PRETRAŽIVANJE

20,00 kn

KORIŠTENJE OPREME KNJIŽNICE

 

IZGUBLJENI KLJUČIĆ ORMARIĆA

30,00 kn

Međuknjižnična posudba

 • Korisnici Knjižnice koji trebaju građu iz drugih knjižnica u Hrvatskoj ili u inozemstvu, mogu je naručiti putem međuknjižnične posudbe
 • Zahtjevi se podnose isključivo pisanim putem na posebnim obrascima na informacijskom pultu, putem online narudžbenice ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Rok i način korištenja nabavljene građe ovisi o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena, a članci ostaju u trajnom vlasništvu korisnika
 • Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skadu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima
 • Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema cjeniku usluga
 • Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik

Podružnica Kampus