Poziv volonterima

Poziv volonterima

Suočeni smo s novonastalom situacijom COVID-19 koja je promijenila naše životne navike. U trenutnoj životnoj situaciji  najvažnija mjera je zaštiti sebe i druge, biti solidaran i raditi najbolje što se može u trenutnim okolnostima. 

 Sveučilište u Rijeci poziva sve oni koji su u mogućnosti pomoći (studenti, djelatnici) da ispune obrazac u nastavku i prijave se u mrežu volontera. 
 

OBRAZAC