Dokumenti

Opći akti knjižnice

Tijela knjižnice i njihov rad

Pristup informacijama

Zaštita osobnih podataka

Etički kodeks

Planovi i izvješća o radu knjižnice

Financijsko poslovanje