hr HR en EN

Za autore i nakladnike

Za nakladnike

Katalogizacija u publikaciji (CIP)

Katalogizacija u publikaciji (CIP = Cataloguing in publication) je program izrade preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u pripremi za tisak. Pribavljanje CIP-a doprinosi vidljivosti vaših izdanja u nacionalnim i međunarodnim knjižničnim katalozima, kao i njihovom trajnom čuvanju u knjižnicama koje izrađuju CIP.

CIP zapis pruža relevantne podatke o publikaciji kao što su naslov publikacije, ime(na) autora, urednika, ilustratora, fotografa i drugi podaci o odgovornosti, podatke o izdanju, naziv nakladnika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, naslov nakladničke cjeline… i dr.), napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke.

CIP zapis izrađuje se na temelju podataka sadržanih u publikaciji pripremljenoj za tisak. Za potrebe formalne i sadržajne obrade, da bi se dobili što potpuniji i točniji bibliografski podaci, nakladnik treba priložiti:

 • predložak cjelovite, za tisak pripremljene, publikacije
 • popuniti CIP upitnik

Sveučilišna knjižnica Rijeka izrađuje CIP zapise za izdavače s područja Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Pripremljene materijale i ispunjen obrazac dostavlja se na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Osoba za kontakt u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka: Branka Pemper, tel. 051/336-911 (int. 109), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Knjige u tisku u Republici Hrvatskoj pogledajte ovdje.

 

ISBN, ISSN, ISMN i DOI

ISBN (International Standard Book Number) Međunarodni standardni knjižni broj jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. Posebno je značajan u međunarodnoj knjižarskoj mreži kao osnovni podatak kod naručivanja izdanja. Danas se monografsko izdanje bez ISBN broja smatra irelevantnom publikacijom, kako u regionalnom i nacionalnom, tako i u međunarodnom okviru.

Za uključivanje u sustav ISBN-a nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISBN.

Više o ISBN-u pročitajte na Mrežnim stranicama Hrvatskog ureda za ISBN pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

ISSN (International Standard Serial Number) je međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili pismu, učestalosti izlaženja, mediju itd., te neovisno o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći. Kad je riječ o vidljivosti publikacija u nacionalnim i međunarodnim okvirima, ono što za monografske publikacije vrijedi za ISBN, jednako tako vrijedi i za ISSN serijskih publikacija.

Više o dodjeli ISSN-a, možete naći na mrežnim stranice ISSN ureda za Hrvatsku pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

ISMN (International Standard Music Number) - međunarodni standardni broj notne građe jedinstveni je identifikator notne građe. Za uključivanje u sustav ISMN nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISMN pri Nacionalnoj i i sveučilišnoj knjižnici.

DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta, a ne identifikator digitalnoga objekta. DOI može biti dodijeljen objektu bilo koje vrste, i to digitalnomu, materijalnomu ili apstraktnomu, kao i bilo kojoj razini njegove granularnosti. DOI je trajna poveznica na cjelovit digitalni objekt ili na podatak o njemu. U nakladništvu i knjižničarstvu DOI se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija i dr., ali ne zamjenjuje ni jedan drugi identifikator (ISSN, ISBN, ISMN itd.). Za dodjelu DOI broja nakladnik se treba obratiti Hrvatskom uredu za DOI

Za sve ostale upite vezane uz katalogizaciju u publikaciji i identifikatore obratite se na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Klasifikacija publikacija (UDK)

Sveučilišna knjižnica nudi izdavačima časopisa i zbornika radova uslugu klasifikacije članaka po UDK oznakama koje, između ostalog, omogućuju prepoznavanje detaljnog sadržaja članka bez obzira na poznavanje prirodnog jezika na kojem je članak napisan. Opremljenost članaka u časopisu ili zborniku UDK oznakama ukazuje na njihov stručni ili znanstveni karakter.

Ovu uslugu Sveučilišna knjižnica naplaćuje po aktualnom cjeniku usluga.

Kontakt osoba: Sanja Kosić, tel. 051/336-911 (int. 105), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Obvezni primjerak Republike Hrvatske - obveze nakladnika

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020) nakladnikom smatra svaku pravnu ili fizičku osobu koja je objavila publikaciju sukladno posebnom propisu. Svi nakladnici dužni su Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostaviti obvezni primjerak publikacije, odnosno osigurati pristup online građi bez odgode.

Službi obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dostavljaju se sljedeće publikacije:

 • 9 primjeraka knjiga, časopisa i zbornika koji su financirani ili sufinancirani javnim sredstvima
 • 4 primjerka knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima, glazbenih i zvučnih snimki i sitnog tiska
 • 6 primjeraka novina, neglazbenih zvučnih snimki, glazbenih nota, zemljopisnih i drugih karata, multimedije i mikrooblika
 • 5 primjeraka službenih publikacija, slikovnih djela i kompleta
 • 1 primjerak online građe
 • 1 primjerak vrijednog i skupog izdanja čija je cijena veća od 3.000,00 kn.

Županijski obvezni primjerak dodatna je obveza na području županije u kojoj djeluje nakladnik, dostavlja se izravno županijskoj matičnoj knjižnici sa svrhom stvaranja zavičajne zbirke, a odnosi se na svu građu. 

Više informacija o obveznom primjerku Republike Hrvatske dostupno je na portalu Hrvatski obvezni primjerak.

Na portalu su dostupni obrasci za dostavu obveznog primjerka online publikacija.

 

Izdavačka djelatnost na Sveučilištu u Rijeci

Centar za elektroničko nakladništvo (CEN)

Centar za elektroničko nakladništvo (CEN) Sveučilišta u Rijeci djeluje unutar Sveučilišne knjižnice Rijeka i nudi uslugu prijeloma i grafičke pripreme e-knjiga u izdanju Sveučilišta u Rijeci i sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Autori ili sastavnice koje žele poslati publikaciju CEN-u za prijelom i grafičko oblikovanje kao izdanje Sveučilišta u Rijeci moraju imati odobrenje sastavnice Sveučilišta u Rijeci te izdanje prijaviti na UNIRI SharePoint portalu (Pri prijavi u kategoriji prijelom/priprema odabrati „priprema u dogovoru s CEN-om“). Prijelom i grafičko oblikovanje za izdanja Sveučilišta u Rijeci izrađuju se u skladu s Izdavačkim standardima Sveučilišta u Rijeci.

Cijena prijeloma i grafičke pripreme ovisi o broju stranica teksta i vizualnog sadržaja te se određuje uvidom u rukopis. Za rukopise za koje je provedena procedura u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci i donesena odluka Senata o izdanju Sveučilišta, Sveučilište u Rijeci pokriva troškove izrade e-izdanja.  

Osoba za kontakt u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka: Dora Rubinić, tel. 336-911 (int. 113), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Obavijest o objavi elektroničkog izdanja

Prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci Sveučilišnoj knjižnici Rijeka treba se dostaviti obavijest o objavi mrežnog izdanja. Obavijest se dostavlja ispunjavanjem obrasca.

Izdavač koji je objavio online publikaciju dužan je publikaciju prijaviti i u Hrvatski arhiv weba.

Upute za dostavu sveučilišnih izdanja

Časopisi na Sveučilištu u Rijeci

Sastavnice Sveučilišta u Rijeci (su)izdavači su niza znanstvenih i stručnih časopisa. Većina časopisa dostupna je online na stranicama sastavnica i/ili na portalu Hrčak.

 

 

 

 

Kontakt

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
DOLAC 1, 51000 RIJEKA
OIB 84122581314

INFORMACIJE I POSUDBA
tel. 051/336-129
Mail: posudba.svkri@svkri.hr

 

 1. Radno vrijeme
 2. Javna nabava
 3. Natječaji

 

Radnim danom

Subotom

Nedjeljom

Čitaonice

09.00 - 22.00

09.00 - 22.00

09.00 - 20.00

Informacije

09.00 - 19.00

/

/

Posudba

09.00 - 19.00

09.00 - 13.00

/

Posjet izložbi Glagoljica tijekom cijele godine putem online prijave ili po dogovoru na tel. 336-129. Građa iz zatvorenog spremišta naručuje se najkasnije 15 minuta prije završetka rada posudbe. U vrijeme kada Knjižnica ne radi, koristite usluge putem naših web stranica.

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.
Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Više...

 

Natječaj za popunu radnog mjesta dipl. knjižničar/dipl. knjižničarka

 - natječaj

- obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Prijava za urednike
Copyright©2020. Sveučilišna knjižnica Rijeka