Zbirke SVKRI

zbirke

Sveučilišna knjižnica Rijeka svoje zbirke izgrađuje temeljem Smjernica za izgradnju fonda, koje proizlaze iz misije Knjižnice i njenog povijesnog razvoja. 

Temeljna korisnička skupina kojoj se Knjižnica obraća su studenti i zaposlenici sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a potom i sva ostala zainteresirana javnost koja svoje znanstveno-istraživačke i čitalačke potrebe može zadovoljiti kroz korištenje fonda Knjižnice. 

Svaki korisnik Knjižnice slobodan je predložiti nabavu naslova za kojeg smatra da treba biti dio knjižničnog fonda. Prijedlog se dostavlja putem obrasca, a o odluci stručnih djelatnika svaki će predlagatelj biti obaviješten.

Knjižnica također prima građu na dar, u skladu s iskazanom politikom prema darovima, a upit se dostavlja putem obrasca.
Knjižnica zadržava pravo procjene darovane građe i odluke o uvrštavanju u fond. U fond se uvrštava ona građa za koju stručni djelatnici Knjižnice procijene da je potrebna, odnosno u skladu s politikom izgradnje fonda.

Sveučilišna knjižnica Rijeka, zbog svog povijesnog razvoja, zbirki koje je baštinila te činjenice da prima građu kao obvezni primjerak, ima složen sustav zbirki unutar svog knjižničnog fonda.

Temeljne zbirke Sveučilišne knjižnice Rijeka su:

Nacionalna zbirka izgrađuje se kroz institut obveznog primjerka Republike Hrvatske i predstavlja zbirku knjižne i ne knjižne građe koja dokumentira i iskazuje sveukupno hrvatsko duhovno stvaralaštvo. Građa iz ove zbirke namijenjena je korištenju u prostoru Knjižnice.

Zavičajna zbirka je sustavno prikupljena, uređena i obrađena knjižnična građa koja se svojim sadržajem odnosi na zavičaj i građa koja je objavljena, tiskana ili nastala na teritoriju zavičaja. Sveučilišna knjižnica Rijeka posjeduje dvije zavičajne zbirke. „Biblioteca civica“ uključuje zbirku „Fluminensia“ u kojoj je sustavno prikupljena zavičajna knjižnična građa od osnutka knjižnice 1892. do 1943. godine. „Naučna biblioteka“ (danas „Sveučilišna knjižnica Rijeka“) od samog osnutka 1948. godine uspostavlja zavičajnu zbirku nazvanu „Adriatica“  u kojoj se prikuplja i obrađuje i knjižnična građa šireg zavičaja: Kvarnera, Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i dijela Like.

Dio građe iz zavičajne zbirke Fluminensia Bibliotece Civice digitalizian je i dostupan korisnicima knjižnice kroz katalog. Dostupni su popisi digitaliziranih knjiga i časopisa.

Sveučilišna zbirka sadrži izdanja Sveučilišta i njihovih sastavnica, autorske radove zaposlenika i studenata Sveučilišta koji nisu objavljeni u izdanju Sveučilišta i njegovih sastavnica te izdanja o Sveučilištu i njegovim sastavnicama. Dio je ove zbirke i podzbirka Doktorske disertacije Sveučilišta u Rijeci, koja sadrži tiskane doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu u Rijeci od 1974. godine do danas. Završni i diplomski radovi, doktorske disertacije te radovi zaposlenika Sveučilišta u Rijeci dostupni su u digitalnom obliku u Repozitoriju Sveučilišta u Rijeci.

Zbirka izvora za učenje i istraživanje zbirka je kojom Knjižnica provodi vlastitu misiju u dijelu koji se odnosi na dodavanje vrijednosti kvaliteti učenja, obrazovnog, znanstvenog, stručnog, umjetničkog i svakog drugog rada na Sveučilištu, u zajednici i gospodarstvu. Dio ove zbirke smješten je u otvorenom pristupu u prostoru kataloga i čitaonica. Građa se može koristiti u prostoru Knjižnice te posuditi za korištenje izvan Knjižnice.

Iz ove je zbirke u Referentnu zbirku izdvojena građa koja je dostupna za korištenje u prostoru Knjižnice. Referentna zbirka nalazi se u Studijskoj čitaonici i sadrži enciklopedije, leksikone, priučnike i sličnu građu.

Korisnici su slobodni, ukoliko Knjižnica ne posjeduje naslov potreban za učenje i istraživanje, predložiti nabavu.

Zbirka stare i rijetke građe sastoji se od zbirki koje je Knjižnica baštinila tijekom svog razvoja. Najznačajnije podzbirke su Biblioteca civica, zavičajna zbirka Fluminensia i Povijesna zbirka.

Biblioteca civica je cjelovito sačuvana gradska knjižnica Citta di Fiume koju je s fondom, katalozima i inventarnim knjigama preuzela novoosnovana Naučna biblioteka Rijeka 1948. godine, a sadrži oko 37.000 svezaka. Unutar Bibliotece civice nalazi se zavičajna zbirka Fluminensia koja sadrži građu koja je tiskana u Rijeci ili govori o njoj. Katalog na listićima Bibliotece civice skeniran je dostupan za pretraživanje kroz abecedni predmetni katalog ove zbirke. Predmetni katalog je na talijanskom jeziku.

1948. godine, osnivanjem tadašnje Naučne biblioteke, Sveučilišna knjižnica je preuzela fondove povijesnih privatnih i javnih knjižnica koje su na ovom području nastajale od 17. stoljeća. Odmah po svojem osnivanju Naučna biblioteka preuzima cjelokupan fond i knjižnični katalog predratne riječke Bibliotece civice, a istovremeno dobiva i zadaću da brine za knjižnice s vrijednim fondovima na području Regije kroz pružanje potpore, edukacije i pomoći kod popisivanja i primjerenog smještaja knjižne građe. Međutim, neke od od ovih knjižnica, bilo privatne ili javne, zbog različitih razloga su trasformirane ili su promijenile funkciju, pa su svoje cjelovite fondove ili njihove najvrijednije naslove darivale Naučnoj biblioteci.

Na taj način nastao je u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka poseban fond stare i vrijedne knjižnične građe koji se sastoji od oko 40.000 jedinica nastalih ili korištenih na našem području tijekom proteklih stoljeća, a čiji sadržaj odražava povijest, interese i kulturu stanovnika ovog područja, kako onih koji su doseljavali iz raznih krajeva tadašnje Europe, tako i ovdašnjih Hrvata, da bi svi zajedno stvarali ozračje multikulturalnosti koje je i danas odlika ovog kraja te nas na pravi način priprema za ulazak u suvremenu Europu. Taj dio fonda čini Povijesnu zbirku. Popisivanje ove građe započelo je 2006. godine, dok kontinuirano traje puna formalna i stručna obrada. Popis do sada evidentirane građe u Povijesnoj zbirci pogledajte ovdje.

Knjige 16. stoljeća u baštinskim zbirkama Sveučilišne knjižnice Rijeka

Katalog izložbe Novi život povijesnih riječkih knjižnica (građa 16. stoljeća)

Fluminensia Povijesne zbirke Sveučilišne knjižnice Rijeka

Katalog knjiga Isusovačkog kolegija u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka

Kao iznimno vrijedan dio svog baštinskog fonda, Knjižnica u svom fondu čuva 21 naslov inkunabula.

Posebne zbirke u fondu Sveučilišne knjižnice