Prijedlog naslova za nabavu

Sveučilišna knjižnica Rijeka izgrađuje knjižnični fond temeljem svoje misije i vizije te politike izgradnje fonda iskazane u Smjernicama za izgradnju fonda.  Knjižnica pritom nastoji uvažiti i potrebe i mišljenje svojih korisnika. Ukoliko smatrate da Knjižnica treba nabaviti određeni naslov, molimo da ispunite obrazac. O rješenju zahtjeva bit ćete obaviješteni.