Obrazac za darovanje građe

Sveučilišna knjižnica Rijeka smatra darovanje građe dobrodošlim načinom izgradnje knjižničnog fonda. S obzirom na misiju i viziju Knjižnice, politiku izgradnje fonda iskazanu u Smjernicama za izgradnju fonda, kao i na prostorna ograničenja, Knjižnica zadržava pravo procjene darovane građe i odluke o uvrštavanju u fond. U fond se uvrštava ona građa za koju stručni djelatnici Knjižnice procijene da je potrebna, odnosno u skladu s politikom izgradnje fonda. Darovi koji ne udovolje kriterijima za uvrštavanje u fond SVKRI proslijedit će se drugim knjižnicama, odnosno odložiti na mjesto namjenjeno razmjeni knjiga gdje će biti dostupni zainteresiranoj javnosti.

Sveučilišna knjižnica Rijeka zahvaljuje na darovanju.