U PLOCAN-u održana početna konferencija europskog projekta „Otvorena i univerzalna znanost“ OPUS

Početna konferencija Projekta otvorene i univerzalne znanosti (OPUS), koju koordinira i organizira Plataforma Oceánica de Canarias  (PLOCAN) održana je od 19. do 20. rujna u Taliartesu, Gran Canaria. Na konferenciji je sudjelovalo i predstavilo se 18. partnera konzorcija uključujući i predstavnicu iz Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Tijekom 3 godine, projektom je planirano razvijanje mjera koordinacije i potpora za reformu procjene istraživanja i istraživača u istraživačkim organizacijama (Research Performing Organisations – RPOs) i organizacijama za financiranje istraživanja (Research Funding Organisations – RFOs) prema sustavu koji potiče i nagrađuje istraživače da prakticiraju otvorenu znanost. U okviru projekta bit će provedeno pet probnih pilot projekata s ciljem ugrađivanja održivih praksi otvorene znanosti u tri RPO-a i dva RFO-a kroz akcijske planove za institucionalne i kulturne promjene.

Koordinator projekta OPUS je Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) iz Španjolske, a uz Sveučilište u Rijeci kao projektnog partnera, u projektnim aktivnostima će sudjelovati i Sveučilišna knjižnica Rijeka.