Preventivna konzervacija građe u Sveučilišnoj knjižnici

U Sveučilišnoj knjižnici Rijeka četvrtu godinu u nizu proveden je program preventivne konzervacije knjižne i arhivske građe iz fonda Knjižnice. Predmet programa je građa izdana između 1476. i 1850. godine koja je i zaštićeno kulturno dobro. Konzervatorske radove izvodila je tvrtka Kustoda, ovlaštena za rad na kulturnom dobru, a radovi su u potpunosti financirani sredstvima Ministarstva kulture i medija namijenjenim zaštiti kulturne baštine.

Radovi na građi obuhvatili su suho mehaničko čišćenje listova i otprašivanje, konzerviranje korica od pergamene i kože, dezinfekciju etilnim alkoholom te izradu ovitaka od neutralnog papira za sveske kojima su oštećeni uvezi.

Ukupno je kroz četiri godine provođenja programa preventivno konzervirano 2.119 najstarijih svezaka iz fonda Knjižnice.

Veselimo se nastavku suradnje na zaštiti najstarije građe u našem fondu!