Prijava za posjet izložbi glagoljice / Glagolitic exhibition

Uz sve eksponate na izložbi postoje legende na hrvatskom i engleskom jeziku. Uz izložbu je omogućeno i gledanje kraćih filmova prema izboru grupe, a koji su tematski povezani sa sadržajem izložbe. Grupu prijavljuje osoba koja dovodi posjetitelje. Iznimno, u slučaju da se termini posjeta preklapaju, nazvat ćemo vas i dogovoriti alternativni termin.

In addition to all the exhibits, there are texts/explanations in Croatian and English. In addition to the exhibition, it is also possible to watch shorter films of the group’s choice, which are thematically related to the content of the exhibition. The group is announced by the person bringing the visitors. Exceptionally, in case the dates of the visit overlap, we will contact you and arrange an alternative date.