Narudžbenica za časopis/novine / Journal/newspaper order form

Časopise i novine možete zatražiti narudžbenicom uz prethodnu provjeru u elektroničkom katalogu. Časopisi i novine naručene do 18 sati bit će pripremljene za korištenje u čitaonici istog dan kada su i naručene. Časopise i novine koja se nalazi u zbirkama stare i rijetke građe (građa starija od 1969.) potrebno je naručiti dan ranije. Za korištenje građe u čitaonici, molimo ispunite i zahtjev za rezervaciju mjesta u čitaonici za dan kada planirate koristi naručenu građu  

Users can request magazines and newspapers via an order form with a prior check in the Library’s e-catalog. Magazines and newspapers requested by 6.00 PM will be prepared for use in the reading room on the same day. Magazines and newspapers in the collections of old and rare material (material older than 1969) must be ordered the day before. To use the material in the reading room, please fill in the seat reservation form for the day you are planning to use the requested material.