Naša izdanja

Oficij rimski Šimuna Kožičića Benje

https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1150617045

https://libraries.uniri.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1150617046

ISBN 978-953-500-236-9 (komplet, NSK)
ISBN 978-953-7474-13-3 (komplet, SVKRI)

Cijena: 452,07 kn / 60,00 eur

120 str.; 21 cm, glagoljica

Faksimilno izdanje Rijeka, 1530. godine, prema primjerku iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Oficij rimski Šimuna Kožičića Benje: latinička transliteracija sa studijom i popratnim tekstovima.
Pretisak i latinička transliteracija s komentarima uloženi u zajedničku kutiju.

Oficij rimski, nakladnički projekt suizdavanja faksimila Oficija rimskog s latiničnom transliteracijom u suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice Rijeka. Izdanje je priredila prof. dr. sc. Sanja Zubčić s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Oficij rimski prva je datirana knjiga (od njih ukupno šest) Benjine riječke glagoljske tiskare, molitvenik tiskan 15. prosinca 1530. godine. Ovim je projektom Sveučilišna knjižnica u potpunosti zaokružila izdavanje pretisaka riječke glagoljske tiskare Šimuna Kožičića.

Sveučilišna knjižnica Rijeka – povijesni pregled (1627. – 1997.) / Tatjana Blažeković

Rijeka : Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2019
ISBN 978-953-7474-16-4 (Sveučilišna knjižnica Rijeka)
ISBN 978-953-48138-0-5 (Welt)

Cijena: 90,00 kn / 11,95 eur

Knjiga dr. sc. Tatjane Blažeković prva je knjiga o povijesti Sveučilišne knjižnice, najstarije članice Sveučilišta u Rijeci i ujedno najstarije riječke kulturno-prosvjetne i znanstvene ustanove, koja je napunila 392 godine. Knjiga obuhvaća povijesni raspon od nastanka knjižnice 1627. do 1997. godine, a posthumno je predstavljena 11. studenoga 2019., povodom Dana hrvatskih knjižnica. Izdavač je Sveučilišna knjižnica Rijeka (Sveučilište u Rijeci).

Autorica ovoga izdanja je pokojna dr. sc. Tatjana Blažeković, nekadašnja bibliotekarica Sveučilišne knjižnice (od 1. rujna 1947. do 31. kolovoza 1966.).

Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje / [urednik Mateo Žagar]

Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Rijeka : Sveučilišna knjižnica, 2015
ISBN 978-953-500-147-8 (Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb)
ISBN 978-953-7474-11-9 (Sveučilišna knjižnica Rijeka)

Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje : latinička transliteracija glagoljskog izvornika s usporedbom jezičnih oblika prema drugim glagoljskim tiskanim misalima XV. i XVI. stoljeća / Blanka Ceković … [et al.]

Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Rijeka : Sveučilišna knjižnica, 2016
ISBN 978-953-500-148-5 (Nacionalna i sveučilišna knjižnica  Zagreb).
ISBN 978-953-7474-12-6 (Sveučilišna knjižnica Rijeka)

RASPRODANO

Sveučilišna knjižnica Rijeka u veljači 2015. uključila se u izdavački projekt, suizdavanje s Nacionalnom

i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu knjige Misal hruacki (1531.) Šimuna Kožičića Benje s

pripadajućim kritičkim osvrtom Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje(1531), latinički prijepis i jezična

usporedba s drugim glagoljskim tiskanim misalima, urednika prof. dr. sc. Matea Žagara.

Misal hruacki (1531.) središnja je od ukupno šest glagoljskih knjiga tiskanih u riječkoj glagoljskoj

tiskari Šimuna Kožičića Benje, modruškoga biskupa iz ugledne zadarske patricijske obitelji, i zauzima

posebno mjesto među hrvatskim glagoljskim misalima. Kožičićeva tiskara je djelovala dvije godine,

1530. i 1531., a izvornik Misala hruackog pripreman je i tiskan u Rijeci 1531. godine.

Izrada pretiska Misala hruackog veliko je priznanje i promidžba grada Rijeke, kao i njezine

znanstvene zajednice na razini Hrvatske i inozemstva.

Grad Rijeka, Odjel za kulturu, prepoznao je značaj ove knjige i financijski potpomogao njezino

izdavanje.

Misal hruacki (1531.) već je drugi pretisak glagoljske tiskane knjige iz tiskare Šimuna Kožičića Benje,

jer je Sveučilišna knjižnica Rijeka kao izdavač 2007. godine izdala i pretisak Kožičićeve Knjižice od

žitija rimskih arhijerejov i cesarov iz 1531. godine, (reprodukciju primjerka knjige iz Sveučilišne

knjižnice u Wroclavu), i tako dala svoj doprinos prezentaciji bogate glagoljičke baštine i svoga grada.

Uz znanstveni doprinos, značajan je i onaj kulturni, s obzirom na činjenicu da je glagoljička baština

neraskidiv dio hrvatskoga kulturnoga identiteta, pa se nastavkom objavljivanja faksimilnih i

pretisnutih izdanja hrvatskoglagoljskih knjiga na najbolji način široj javnosti predočuje veliko

bogatstvo i raznolikost hrvatske pismenosti u svim fazama njezina povijesnoga razvoja.

Oba su ova pretiska glagoljskih knjiga iz Kožičićeve tiskare darovana papama u Vatikan, prilikom

posjete državnih izaslanstava – Papi Franji je 7. 4. 2016. darovan Misal hruacki, pretisak iz 1531.

godine, a Svetom Ocu papi Benediktu XVI. pretisak djela Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i

cesarov iz 1531.

„Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“

Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) pod nazivom „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” održan je u Malinskoj na otoku Krku kao trodnevno događanje, od 30. siječnja do 1. veljače 2009. godine. Skup je prije svega bio potaknut željom da se prikaže životni put i vrednuje znanstveno djelo Branka Fučića, uglednoga hrvatskog povjesničara umjetnosti i kulture, stručnjaka za srednjovjekovno zidno slikarstvo i hrvatski glagolizam. Drugoga dana skupa, 31. siječnja 2009. u 10 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci, koja je bila i njegov suorganizator, sudionici skupa nazočili su otvaranju izložbe o Branku Fučiću te predstavljanju prigodnog zbornika pod naslovom “Slova na dar Branku Fučiću”.

Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530./1531.) : razglednice i čestitke sa 16 motiva iz glagoljskih knjiga = Šimun Kožičić Benja and his printing house in Rijeka (1530/1531) : postcards and greeting cards with 16 motifs from Glagolitic books / [urednici, editors Anica Nazor & Zlatko Rebernjak]. Rijeka, 2011.

ISBN 978-953-6132-87-4 (Erasmus naklada)
ISBN 978-953-7474-08-9 (Sveučilišna knjižnica Rijeka)
Izdanje je 2010. dobilo pravo na korištenje znaka „Izvorno riječko” TZ-a Grada Rijeke. Certifikat je obnovljen do 2020.g.

Cijena:75,00 kn /9,95 eur

Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov

Kožičićeve Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov tiskane u Rijeci 1531. godine imaju iznimno mjesto u hrvatskoj historiografiji.Ocjenjuje se i ističe da je to Kožičićevo djelo „prva u nas na hrvatskom jeziku štampana svjetska povijest, koja uključuje podatke o islamu i turskom carstvu od njegova početka do širenja na područje Bizanta, Balkana sve do naših krajeva, do Kožičićeva vremena“, … djelo koje ima iznimno mjesto po tome što je pisano hrvatskim jezikom i glagoljicom. Poticaj o izdanju faksimila i transkripcije došao je iz Sveučilišne knjižnice Rijeka. Odlučeno je da se objavi potpuni faksimil, transkripcija teksta latinicom i komentar – svaki u svojoj knjizi. Faksimil i transkripcija izlaze paralelno. Knjiga komentara objavit će se naknadno.
Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov povijesno je djelo o rimskim papama i carevima. Podijeljeno je u dva glavna dijela. U prvom su životopisi papa od apostola Petra do pape Klementa VII., Kožičićeva suvremenika, a u drugom dijelu su životopisi careva od Julija Cezara do Karla V. Na početku je Kožičićeva posveta trogirskom biskupu Tomi Nigeru u kojoj Kožičić objašnjava svoje napore oko izdavanja glagoljskih obrednih i nabožnih knjiga.
Unutar dvaju glavnih i odjelitih dijelova – životopisa papa i životopisa careva – nalaze se mali „ekskursi“, zapravo posebna mala poglavlja s „istočnom tematikom“: Od gospodstva Partov i Prsijanov, Vazetije Rima, Mahometa početije, Od početija turačkago.
Kožičić je u Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov unosio vlastita zapažanja , koja su prava „commentaria sui temporis“ (Kurelac 1991: 120). Sačuvalo se sedam originalnih primjeraka. Faksimilno izdanje ofsetna je četverobojna reprodukcija primjerka knjige koji se čuva u Sveučilišnoj knjižnici u Wroclavu. Uz potpuni faksimil ove knjige objavljena je i transkripcija: glagoljski tekst prenesen je „redak na redak“ latiničkim pismom.

*Tečaj konverzije 7,53450