Za znanstvenike

Prilikom učlanjenja potrebno je popuniti online upisnicu, te priložiti isprave koje potvrđuju mjesto prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica) i status na temelju kojeg se ostvaruje pravo na određenu visinu članarine, utvrđene cjenikom usluga. 

Zaposlenici Sveučilišta u Rijeci prilažu važeću zaposleničku karticu.

Na Sveučilištu u Rijeci osiguran je pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom. Pojedine sastavnice Sveučilišta dodatno nabavljaju baze podataka specifične za određeno područje, o čemu su podaci dostupni na stranicama sastavnica.

Pristup većini baza podataka osiguran je iz ustanova Sveučilišta u Rijeci, dok neke baze podataka imaju omogućen i udaljeni pristup. Podaci o vrsti pristupa dostupni su u opisu pojedine baze podataka. Ukoliko imate problema s pristupom bazama podataka, obratite nam se na mail baze@svkri.hr.

Većinu baza moguće je pretražiti jednim upitom kroz discovery servis Sveučilišta u Rijeci

POMOĆ PRI PRETRAŽIVANJU

 • Pomoć pri pretraživanju knjižničnih kataloga, licenciranih mrežnih izvora, portala znanstvenih časopisa i ostalih relevantnih znanstvenih mrežnih izvora
 • Usluga tematskog pretraživanja – opsežnije pretraživanje literature prema zadanoj temi za potrebe pisanja specijalističkih i doktorskih radova, kao i za potrebe projekata ili osobnih istraživanja
 • Pomoć pri pretraživanju Zbirke stare i rijetke građe (katalog Bibliotece Civice)

Pomoć pri pretraživanju i korištenju informacijskih izvora pružaju knjižničari informatori osobno u prostoru posudbe i informacija, ili putem e-maila: informator@svkri.hr

Za pomoć pri pretraživanju Zbirke stare i rijetke građe potrebno je obratiti se na e-maila: bastina@svkri.hr 

 POMOĆ U KORIŠTENJU PROGRAMA I ALATA ZA UPRAVLJANJE BIBLIOGRAFSKIM PODACIMA, CITIRANJE I IZRADU BIBLIOGRAFIJE

 • Upoznavanje s programom Mendeley za upravljanje bibliografskim podacima
 • Stvaranje vlastite knjižnice i organiziranje dokumenata
 • Dodavanja citata i izrada bibliografskih popisa
 • Suradnja s kolegama na dijeljenju bibliografskih zapisa

Prijava za edukaciju

POMOĆ PRI OBJAVI ZNANSTVENIH RADOVA I UPRAVLJANJU ISTRAŽIVAČKIM PODACIMA

23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima

Webinar: Istraživački podaci – što s njima? 

Istraživački podaci – što s njima? : Priručnik o upravljanju istraživačkim podacima

Upute za pohranu skupa podataka u repozitorije

POMOĆ PRI IZRADI PROFILA I IDENTIFIKATORA ZNANSTVENIKA

Upute za izradu korisničkih profila Google Znalac, ORCID i Researcher ID (Sveučilište u Rijeci, Ured za znanost)

IZBOR I POSTAVLJANJE GRAĐE U E-KOLEGIJE

Upute za izbor i postavljanje građe u e-kolegije

Sveučilišna knjižnica Rijeka svojim korisnicima nudi uslugu izdavanja potvrda o indeksiranosti (zastupljenosti znanstvenih radova u određenim časopisima) i citiranosti znanstvenih radova u bazama podataka kojima ima pristup, a prema Pravilniku Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

Knjižnica izdaje sljedeće potvrde:

 • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koje su indeksirane u bazi podataka Web of Science Core Collection
 • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koje su indeksirane u bazi podataka Scopus
 • Potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa – faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa prema InCites Journal Citation Reports (JCR) u WoS-u te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) u Scopusu

Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI te navesti varijante imena pod kojim je objavljivao radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Za izradu potvrde potrebno je ispuniti zahtjev.

Potvrde se izdaju u roku od 5 radnih dana članovima Sveučilišne knjižnice Rijeka i ne naplaćuju se.

Za dodatne informacije možete kontaktirati Sveučilišnu knjižnicu Rijeka putem e-maila: informator@svkri.hr ili putem telefona na broj 091/ 245 00 07.

Centar za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) djeluje unutar Sveučilišne knjižnice Rijeka radi potpore provođenja Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci.

COZ pruža podršku dionicima znanstvene djelatnosti Sveučilišta u Rijeci za provođenje praksi otvorene znanosti te provodi radionice i edukacije s ciljem podizanja razine svijesti i znanja o značaju otvorenih znanstvenih informacija i istraživačkih podataka.

COZ također obavlja poslove evaluacije svih informacijskih zahtjeva, pruža uslugu prikupljanja, procjene i obrade svih vrsta informacija za potrebe Sveučilišta u Rijeci i njegove sastavnice te provodi praćenje (monitoring) nad provođenjem Politike otvorene znanosti.

Osoba za kontakt u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka: Ivana Dorotić Malič, tel. 091/ 245 00 07, e-mail: coz@svkri.uniri.hr

AKTIVNOSTI COZ-a

POLITIKA OTVORENE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI

DEKLARACIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI „EUROPSKA OTVORENA ZNANOST“

Program je osmišljen sa ciljem zadovoljavanja potrebe da se u populaciji istraživača, osobito pripadnika Sveučilišta u Rijeci, prošire znanja i vještine korištenja suvremenih alata za upravljanje znanstvenim informacijama potrebnima u istraživačkom radu, kao i alata za učinkovito predstavljanje znanstvenih radova široj znanstvenoj i društvenoj zajednici u cilju povećanja znanstvene produktivnosti i globalne vidljivosti rezultata znanstvenih istraživanja.
 
 • Program je namijenjen istraživačima zaposlenicima Sveučilišta u Rijeci. Za pohađanje ovog programa mogu se javiti i oni istraživači u javnom i privatnom sektoru koji djeluju izvan visokoškolskog sustava.
 • Uvjeti upisa na program:  Završen sveučilišni diplomski studij
 • Opis programa: Program se sastoji od pet predmeta koji kronološki prate proces izrade, objavljivanja i vrednovanja znanstvenog rada. Svaki predmet izvodi se kao jednodnevna edukacija koja se sastoji od predavanja, radionice i vježbi. Polaznici mogu odabrati pohađanje jedne, više ili svih nastavnih cjelina.
Popis predmeta:
1.Informacijske službe i usluge za istraživače i alati za postizanje vidljivosti autora 
2.Alati za pretraživanje znanstvenih izvora 
3.Alati za upravljanje znanstvenim informacijama 
4.Alati za objavljivanje znanstvenih radova 
5.Alati za vrednovanje radova i znanstvenih časopisa
 
Po odslušanim predavanjima, radionicama i vježbama, polaznicima se uručuje svjedodžba.
 
Vrijeme održavanja: dva puta godišnje, travanj i studeni.
 
Više o programu: