Za ostale korisnike

Korisnici Sveučilišne knjižnice Rijeka mogu biti svi hrvatski i strani državljani s navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja potrebno je popuniti online upisnicu, te priložiti isprave koje potvrđuju mjesto prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica) i status na temelju kojeg se ostvaruje pravo na određenu visinu članarine, utvrđene cjenikom usluga:

  • Zaposlenici obrazovnih, znanstvenih, kulturnih i medijskih ustanova sa područja Primorsko-goranske županije prilažu potvrdu o zaposlenju
  • Učenici srednjih škola, polaznici programa prekvalifikacije i obrazovanja odraslih prilažu potvrdu kojom dokazuju svoj status

Korisnici koji nemaju navedeni status plaćaju puni iznos članarine.

Članstvo u knjižnici može trajati jedan dan, tjedan dana, mjesec dana i godinu dana. Građa izvan knjižnice  može se posuditi jedino u slučaju učlanjenja na godinu dana. 

Upisom u knjižnicu korisnik se obvezuje prihvatiti uvjete korištenja građe i usluga Knjižnice propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja resursa i usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka i drugim aktima Knjižnice.

U prostoru Sveučilišne knjižnice Rijeka omogućen je pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom.

  • Pomoć pri pretraživanju knjižničnih kataloga, licenciranih mrežnih izvora, portala znanstvenih časopisa i ostalih relevantnih znanstvenih mrežnih izvora
  • Usluga tematskog pretraživanja– opsežnije pretraživanje literature prema zadanoj temi za potrebe pisanja specijalističkih i doktorskih radova, kao i za potrebe projekata ili osobnih istraživanja
  • Pomoć pri pretraživanju Zbirke stare i rijetke građe(katalog Bibliotece Civice)

Pomoć pri pretraživanju i korištenju informacijskih izvora pružaju knjižničari informatori osobno u prostoru posudbe i informacija, ili putem e-maila: informator@svkri.hr

Za pomoć pri pretraživanju Zbirke stare i rijetke građe potrebno je obratiti se na e-maila: bastina@svkri.hr