Za nakladnike

Katalogizacija u publikaciji (CIP = Cataloguing in publication) je program izrade preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u pripremi za tisak. Pribavljanje CIP-a doprinosi vidljivosti vaših izdanja u nacionalnim i međunarodnim knjižničnim katalozima, kao i njihovom trajnom čuvanju u knjižnicama koje izrađuju CIP.

CIP zapis pruža relevantne podatke o publikaciji kao što su naslov publikacije, ime(na) autora, urednika, ilustratora, fotografa i drugi podaci o odgovornosti, podatke o izdanju, naziv nakladnika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, naslov nakladničke cjeline… i dr.), napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke.

CIP zapis izrađuje se na temelju podataka sadržanih u publikaciji pripremljenoj za tisak. Za potrebe formalne i sadržajne obrade, da bi se dobili što potpuniji i točniji bibliografski podaci, nakladnik treba priložiti:

  • predložak cjelovite, za tisak pripremljene, publikacije
  • popuniti CIP upitnik

Sveučilišna knjižnica Rijeka izrađuje CIP zapise za izdavače s područja Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Pripremljene materijale i ispunjen obrazac dostavlja se na e-mail cip@svkri.uniri.hr.

Osoba za kontakt u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka: Branka Pemper, tel. 091/ 245 00 07, e-mail: cip@svkri.uniri.hr 

Knjige u tisku u Republici Hrvatskoj pogledajte ovdje.

ISBN (International Standard Book Number) Međunarodni standardni knjižni broj jedinstveni je identifikator knjiga i drugih omeđenih publikacija bez obzira na medij na kojem se objavljuju. Posebno je značajan u međunarodnoj knjižarskoj mreži kao osnovni podatak kod naručivanja izdanja. Danas se monografsko izdanje bez ISBN broja smatra irelevantnom publikacijom, kako u regionalnom i nacionalnom, tako i u međunarodnom okviru.

Za uključivanje u sustav ISBN-a nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISBN.

Više o ISBN-u pročitajte na Mrežnim stranicama Hrvatskog ureda za ISBN pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

ISSN (International Standard Serial Number) je međunarodni standardni broj serijske publikacije kojim se ona identificira neovisno o zemlji izdavanja, jeziku ili pismu, učestalosti izlaženja, mediju itd., te neovisno o tome izlazi li ili je prestala izlaziti ili će tek izaći. Kad je riječ o vidljivosti publikacija u nacionalnim i međunarodnim okvirima, ono što za monografske publikacije vrijedi za ISBN, jednako tako vrijedi i za ISSN serijskih publikacija.

Više o dodjeli ISSN-a, možete naći na mrežnim stranice ISSN ureda za Hrvatsku pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

ISMN (International Standard Music Number) – međunarodni standardni broj notne građe jedinstveni je identifikator notne građe. Za uključivanje u sustav ISMN nakladnik mora popuniti upitnik i poslati ga poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom Hrvatskom uredu za ISMN pri Nacionalnoj i i sveučilišnoj knjižnici.

DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta, a ne identifikator digitalnoga objekta. DOI može biti dodijeljen objektu bilo koje vrste, i to digitalnomu, materijalnomu ili apstraktnomu, kao i bilo kojoj razini njegove granularnosti. DOI je trajna poveznica na cjelovit digitalni objekt ili na podatak o njemu. U nakladništvu i knjižničarstvu DOI se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija i dr., ali ne zamjenjuje ni jedan drugi identifikator (ISSN, ISBN, ISMN itd.). Za dodjelu DOI broja nakladnik se treba obratiti Hrvatskom uredu za DOI

Za sve ostale upite vezane uz katalogizaciju u publikaciji i identifikatore obratite se na cip@svkri.uniri.hr.

Sveučilišna knjižnica nudi izdavačima časopisa i zbornika radova uslugu klasifikacije članaka po UDK oznakama koje, između ostalog, omogućuju prepoznavanje detaljnog sadržaja članka bez obzira na poznavanje prirodnog jezika na kojem je članak napisan. Opremljenost članaka u časopisu ili zborniku UDK oznakama ukazuje na njihov stručni ili znanstveni karakter.

Ovu uslugu Sveučilišna knjižnica naplaćuje po aktualnom cjeniku usluga.

Kontakt osoba: Sanja Kosić, tel. 091/245 00 07, e-mail: cip@svkri.uniri.hr 

Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020) nakladnikom smatra svaku pravnu ili fizičku osobu koja je objavila publikaciju sukladno posebnom propisu. Svi nakladnici dužni su Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dostaviti obvezni primjerak publikacije, odnosno osigurati pristup online građi bez odgode.

Službi obveznog primjerka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dostavljaju se sljedeće publikacije:

  • 9 primjeraka knjiga, časopisa i zbornika koji su financirani ili sufinancirani javnim sredstvima
  • 4 primjerka knjiga, časopisa i zbornika koji nisu financirani ili sufinancirani javnim sredstvima, glazbenih i zvučnih snimki i sitnog tiska
  • 6 primjeraka novina, neglazbenih zvučnih snimki, glazbenih nota, zemljopisnih i drugih karata, multimedije i mikrooblika
  • 5 primjeraka službenih publikacija, slikovnih djela i kompleta
  • 1 primjerak online građe
  • 1 primjerak vrijednog i skupog izdanja čija je cijena veća od 3.000,00 kn.

Županijski obvezni primjerak dodatna je obveza na području županije u kojoj djeluje nakladnik, dostavlja se izravno županijskoj matičnoj knjižnici sa svrhom stvaranja zavičajne zbirke, a odnosi se na svu građu. 

Više informacija o obveznom primjerku Republike Hrvatske dostupno je na portalu Hrvatski obvezni primjerak.

Na portalu su dostupni obrasci za dostavu obveznog primjerka online publikacija.

Izdavačka djelatnost na Sveučilištu u Rijeci

Centar za elektroničko nakladništvo (CEN) Sveučilišta u Rijeci djeluje unutar Sveučilišne knjižnice Rijeka i nudi uslugu prijeloma i grafičke pripreme e-knjiga u izdanju Sveučilišta u Rijeci i sastavnica Sveučilišta u Rijeci.

Autori ili sastavnice koje žele poslati publikaciju CEN-u za prijelom i grafičko oblikovanje kao izdanje Sveučilišta u Rijeci moraju imati odobrenje sastavnice Sveučilišta u Rijeci te izdanje prijaviti na UNIRI SharePoint portalu (Pri prijavi u kategoriji prijelom/priprema odabrati „priprema u dogovoru s CEN-om“). Prijelom i grafičko oblikovanje za izdanja Sveučilišta u Rijeci izrađuju se u skladu s Izdavačkim standardima Sveučilišta u Rijeci.

Cijena prijeloma i grafičke pripreme ovisi o broju stranica teksta i vizualnog sadržaja te se određuje uvidom u rukopis. Za rukopise za koje je provedena procedura u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci i donesena odluka Senata o izdanju Sveučilišta, Sveučilište u Rijeci pokriva troškove izrade e-izdanja.  

Osoba za kontakt u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka: Sandra Pfeifer, tel.091/245 00 07, e-mail: cen@svkri.uniri.hr

Prema Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci Sveučilišnoj knjižnici Rijeka treba se dostaviti obavijest o objavi mrežnog izdanja. Obavijest se dostavlja ispunjavanjem obrasca.

Izdavač koji je objavio online publikaciju dužan je publikaciju prijaviti i u Hrvatski arhiv weba.

Sastavnice Sveučilišta u Rijeci (su)izdavači su niza znanstvenih i stručnih časopisa. Većina časopisa dostupna je online na stranicama sastavnica i/ili na portalu Hrčak.