"© Sveučilišna knjižnica Rijeka"
povijesna zbirka INA Grad Rijeka