POSJETITELJI

DnevnoDnevno143
MjesečnoMjesečno3171
Ukupno Ukupno 637803

ZA DJELATNIKE

165

SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

PRETRAŽIVANJE SKUPNOG KATALOGA SVEUČILIŠTA

 

 

Pretraživanje baza podataka

 

Izvori o povijesnim riječkim novinama 1813.-1918. / Lea Lazzarich

Stare novine izvor su informacija o svim područjima ljudske djelatnosti - one su svjedoci vremena. Prema definiciji, novine su svako periodično izdanje koje u pravilu izlazi dnevno ili tjedno, rjeđe petnaestodnevno ili mjesečno, uz označeni datum i redni broj, uvijek ista naziva, koje se tiska radi obavještavanja javnosti o događajima na području ljudske djelatnosti i o svim aspektima društvena života.[1]  

Obilježja novina su da su namijenjene javnosti, objavljuju vijesti o najnovijim događajima, izlaze redovito i sadržaj im je univerzalan. Primarna funkcija novina jest informiranje, prijenos važnih, aktualnih događaja. U praksi, u novine se ubrajaju i službena glasila političko-teritorijalnih zajednica. 

Kada se radi o novinama kao staroj građi, često se koriste pojmovi ‘povijesne’ ili ‘stare’ novine. U inozemnoj stručnoj literaturi ti se pojmovi odnose na novine koje su izlazile u razdoblju od početka objavljivanja do 1850. godine. U nazivima projekata koji se bave problematikom zaštite hrvatske novinske građe pojavljuje se pojam ‘stare novine’. U tom bi slučaju primjereniji naziv bio ‘povijesne novine’, koji se odnosi na sve novine koje su izlazile do kraja 19. stoljeća. Uobičajen pojam u stranoj stručnoj literaturi za tu vrstu građe jest engl. historical newspapers i njem. historische Zeitungen.[2]  

Istraživanje literature o povijesnim novinama Rijeke i okolice donosi mnoštvo informacija o znanim i manje znanim izvorima koji su se u raznim razdobljima i na raznim jezicima pojavljivali u „gradu Svetog Vida“. Prve objavljene novine u Rijeci su Notizie del Giorno, 8. rujan 1813. – listopad 1814. Primjerak ovih novina otkriven je slučajno - prilikom postavljanja izložbe o Rijeci u Padovi u lipnju 1956. godine, iseljenik Armando Dalmin ustupio je svoj primjerak lista Notizie del giorno.[3] Prvi broj novina izašao je 8. rujna 1813. i u cijelosti je sačuvan u arhivu društva Societa' di studi Fiumani u Rimu, te objavljen i preveden u cijelosti u časopisu Fluminensia 1992. godine.[4] Societa' di studi Fiumani posjeduje još jedan primjerak ovih novina, kopiju broja 6 od 23. rujna 1813. godine. Prema definiciji novina i obilježjima navedenim na početku,Notizie del giorno istinske su novine. Otisnute su u tiskari braće Karletzky, a izlazile su utorkom, četvrtkom i subotom. Od pojave prvih pravih novina do sljedećeg tiskanog izdanja proći će dvadeset i devet godina. 

Sljedeći naslov, Eco del litorale ungarico, prvi je put tiskan 5. travnja 1843., godine koja se dugo držala prvom godinom tiskanja novina u Rijeci. Eco del litorale Ungarico prve su sačuvane novine, pohranjene u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. Tiskane su također u tiskari braće Karletzky, a izlazile su dva puta tjedno: srijedom i subotom.  

Eco del litorale Ungarico prestaju izlaziti 1846. a sljedeći naslov, L'eco di Fiume, počet će se tiskati u ljeto 1857. godine. Iznova slijedi dugo razdoblje praznine od jedanaest godina, koje neće biti ispunjeno nikakvim tiskanim novinama. Riječko tiskarstvo obilježeno je tim razdobljima utihe, „praznim hodom“, kako u tiskarskom radu tako i u izdavaštvu novina. Od posljednjeg rada tiskarskog stroja Šimuna Kožičića Benje, do početka rada tiskare Karletzky, proteko je 248 godina. Od prvih novina do drugih, odnosno trećih također su se izmjenjivala razdoblja praznine. Neobičnost ovih navoda leži u činjenici da je Rijeka relativno bogat trgovački grad koji živi svoje pomorske i trgovinske veze, koji ubire pomorske takse, grad koji živi punim gospodarskim životom. Rijeka je na koncu grad s više jezika u službenoj uporabi, te tu popudbinu donosi sobom u 19. stoljeće.  

Novinsko izdavaštvo u Rijeci i okolici prva je sustavno na hrvatskom jeziku istražila Miroslava Despot, povjesničarka, u bibliografiji pod nazivom Pokušaj bibliografije primorskih novina i časopisa 1843 – 1945.[5] Ovu je bibliografiju autorica radila početkom 1950-ih godina, te je realno zaključiti da joj nisu bili dostupni povijesni izvori iz Italije, odnosno oni arhivi koji su završetkom Drugog svjetskog rata isčezli iz grada na Rječini. Autorica je vrlo temeljito istražila sve dostupne izvore (većinom na talijanskom jeziku) te sustavno razvrstala naslove prema mjestu izdavanja (Rijeka, Sušak, Bakar i dr.), po jeziku (talijanski, hrvatski..) te unutar te podjele kronološki prema vremenu izlaženja. 

Sergio Cella objavljuje 1957. godine u časopisu Fiume: rivista di studi Fiumani[6] članak Giornalismo e stampa periodica a Fiume 1813-1947, detaljan popis tiskanih naslova novina i časopisa, u kojemu je odmah vidljivo da raspolaže s više informacija, odnosno da već podatkom u naslovu pomiče prvu godinu izdanja povijesnih novina. Autor koristi već ranije objavljenu bibliografiju M. Despot. Uz nju, glavni izvori su mu članci sljedećih autora: Zolnai, Klara: Bibliografia della letteratura Italiana d'Ungheria i Perini, Federico Augusto: Giornalismo Italiano in terra irredenta. Autor raspolaže s više činjenica i više izvora, te mnoge nedovršene podatke autorice Despot dopunjuje (primjerice godine izlaženja). Tek usporednim pregledom ovih dvaju izvora, dolazimo do nekoliko zanimljivih podataka iz prošlosti riječkih novina:

-          La Bilancia, koja je izlazila u najduljem vremenskom razdoblju - od 1867. kad izlazi jedan ogledni broj kojim se najavljuje izlaženje novina - od siječnja 1868. do 1919. godine, koja je prema svim izvorima posljednja godina izlaženja[7], imala je tijekom 1884. i 1885. četiri dodatka, posebna priloga koji su izlazili pod različitim naslovima, no nepoznata je učestalost izlaženja (da li jedan broj ili više njih): Gazzetino Rosa iNauta 1884. godine, te Corriere di Fiume i l'Avvenire 1885. godine. Autorica M. Despot u popisu nepregledanih povijesnih novina navodi dva naslova: Gazzetino Rosa i l'Avvenire, dok preostala dva uopće ne spominje.[8] 

-          U popisu novina na talijanskom jeziku, autorica M. Despot navodi kao zasebne novinske naslove na talijanskom jeziku sljedeće: La Bandiera, Il Fiumano L'Aquila. Sergio Cella opisuje 1911. godinu izbornom godinom kad je izlazilo nekoliko glasačkih listova pod zajedničkim naslovom L'epurazione, koji su bili objavljeni na dan glasanja u samo jednom broju i pod jedinstvenim naslovom: La Bandiera od 24. 11.;  Il Fiumano od 28.11.;  L'Aquila 30. 11., te La Riscosa za koju se ne navodi datum.

-          Sloboda je prva sušačka novina koja je započela izlaziti 1878. godine na hrvatskom jeziku, na Sušaku, tri puta tjedno. Sloboda je nastavila težnje pravaša začete u Primorcu, tiskanom u Kraljevici (1873. – 1878.), a tradiciju ovih povijesnih novina nastavit će Hrvatska sloga, 1898., potom Novi list od 1900. pod upravljačkom i uredničkom palicom Frana Supila. Tiskat će se u Rijeci u Kraljetinoj tiskari, a izlazit će svakoga dana osim nedjelje. 

Pogled u 1910. godinu 

Uzme li se u obzir jedan sinkronijski presjek, slika dnevnih tiskovina izgleda podjednako turbulentno kao i povijest grada. Primjerice, godine 1910., u vrijeme riječkog corpus separatuma, u Rijeci izlaze sljedeće novine:

-          La Bilancia, La voce del popolo, Il popolo, La giovine Fiume, Avvisatore ufficale del municipio di Fiume, Il Lavoratore, Il Corriere –  na talijanskom jeziku

-          Tengerpart, Fiume Estilap – na mađarskom jeziku

-          Riječki novi list – na hrvatskom jeziku. 

Istražujući tko je čitao ovako bogatu ponudu dnevnih tiskovina u gradu Rijeci, dobiveni su sljedeći podaci: Rijeka te 1910. godine broji 49.608 stanovnika[9], od toga 47% Talijana, 31% Hrvata, 7% Madžara, 7% Slovenaca, te 5% Nijemaca. Ilustracije radi, danas se u Rijeci tiskaju dvije dnevne novine: Novi list na hrvatskom jeziku i La voce del popolo na talijanskom jeziku, a te novine čita oko 170.000 ljudi, u vrijeme kad je informacija najsnažnija „roba na tržištu“. 

Tko je izdavao novine u Rijeci? 

Prve novine tiskale su se u tiskari braće Karletzky (Notizie del giornoEco del litorale ungarico), a nakon toga izdavački posao preuzima Ercole Rezza, mladi talijanski tiskar i knjigoveža, koji 1848. doseljava u Rijeku iz Trsta. Tipografia Rezza smješta se u kuću Persich na Korzu. Ovaj će tipograf tiskati novinske naslove do 1862. godine. Sljedeći značajni tiskar u Rijeci je Emidio Mohovich, koji svoju punu prepoznatljivost doživljava s izdavanjem La Bilancie (trideset godina bio je glavni urednik tih novina).  

KORIŠTENA LITERATURA:

1.       M. Despot, Pokušaj bibliografije primorskih novina i časopisa 1843 – 1945 //Rijeka: zbornik, Zagreb, Matica hrvatska, 1953., str. 611- 639

2.       S. Cella, Giornalismo e stampa periodica a Fiume 1813 – 1947 //Fiume. Rivista di studi Fiumani, anno 5/1957, no. 1-2, str. 26-63

3.       Federico Augusto Perini, Giornalismo Italiano in terra irredenta, Perugia, Facolta fascista di scienze politiche, 1937.

4.       Zolnai Klara, Bibliografia della letteratura Italiana d'Ungheria 1699 – 1918, Budapest, 1932.

5.       Tatjana Blažeković, Fluminensia Croatica, Zagreb, 1953.

6.       Joso Lakatoš, Hrvatska štampa // Jugoslovenska štampa: referati i bibliografija, Beograd, 1911.

7.       Ines Srdoč Konestra, O prvim riječkim novinama s početka 19. stoljeća // Fluminensia, 4/1992, no. 2, str. 15-25

8.       Irvin Lukežić, Ogledalo bašćinsko, Rijeka, ICR, 2006.

9.   Salvatore Samani, Bibliogafia Storica di Fiume, Roma, Societa' di studi Fiumani, 1969[1] Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005., sv.7, str. 771

[2] Damir Hassanay, Maja Krtalić: Terminološki i metodološki aspekti u proučavanju zaštite stare knjižnične građe// Libellarium, 2009./vol.1/no.2, str. 203-220
[3] Cella Sergio: Il primo giornale fiumano (1813-1814) // Fiume- Rivista di studi fiumani, IV (1957), 3-4, str. 197-200
[4] Srdoč-Konestra, Ines: O prvim riječkim novinama // Fluminensia, 4 (1992), br.2, str. 15-24
[5] Rijeka: zbornik, Matica hrvatska, Zagreb, 1953., str. 611-639
[6] Fiume: rivista di studi Fiumani, anno 5/ 1957/ no.1-2, str. 26-63
[7] Prema impresumu La Bilancie u katalogu NSK i SVKRI posljednja godina izlaženja je 1918.
[8] Rijeka: zbornik, Matica hrvatska, Zagreb, 1953., str. 624
[9] Guida di Fiume, Fiume : -, 1915.
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.