POSJETITELJI

DnevnoDnevno194
MjesečnoMjesečno3222
Ukupno Ukupno 637854

ZA DJELATNIKE

232

SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

PRETRAŽIVANJE SKUPNOG KATALOGA SVEUČILIŠTA

 

 

Pretraživanje baza podataka

 

Natječaj za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

KLASA: 003-08/19-01

URBROJ: 2170-04-01-19-15

Rijeka, 26. veljače 2019.

 

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka, na 7. sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine, donijelo je

 

Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

1.  Raspisuje se natječaj za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka.

2.  Natječaj će se objaviti istog dana u Novom listu i Narodnim novinama, te na web stranicama Sveučilišne knjižnice Rijeka i Sveučilišta u Rijeci.

3.  Utvrđuje se sljedeći tekst natječaja:

 

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama NN 105/97, 05/98, 104/00, 69/09 i članka 28.-31. Statuta Sveučilišne knjižnice Rijeka, Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

 

Uvjeti za radno mjesto ravnatelja:

 

Za Ravnatelja Sveučilišne knjižnice može biti imenovana osoba koja

-   ispunjava uvjete za ravnatelja sukladno članku 27. Zakona o knjižnicama

-   ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara

-   ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

-   ima radne i organizacijske sposobnosti koje su bitne za uspješno vođenje Sveučilišne knjižnice.

 

Pristupnici natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja, uz prijavu na natječaj, obvezno prilažu sljedeću dokumentaciju:

-   životopis

-   plan i program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje

-   dokaz o stručnoj spremi – diplomu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-   dokaz o položenom stručnom ispitu (dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

-   dokaz o radnom iskustvu u struci – potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu

-   dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci – elektronički zapis odnosno potvrdu s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO

-   dokaz o nekažnjavanju nadležnog suda – uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg roka za podnošenje prijava na natječaj (dostaviti u izvorniku)

-   dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica

 

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine. Mandat započinje 16. srpnja 2019. godine.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08)

Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja.

Razmatrat će se isključivo prijave kandidata koji su dostavili cjelokupnu traženu dokumentaciju.

Pristupnici natječaja za izbor ravnatelja obavijestit će se o izboru ravnatelja Sveučilišne knjižnice Rijeka najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj u zatvorenim omotnicama dostaviti preporučenom poštom na adresu:

 

Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka

(za natječaj)

51000 Rijeka, Dolac 1

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Sanja Barić

 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.