SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

PRETRAŽIVANJE SKUPNOG KATALOGA SVEUČILIŠTA

 

 

Pretraživanje baza podataka

 

Disertacije Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišna knjižnica Rijeka prima u depozit doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu u Rijeci. U siječnju 1987. godine Rektorat Sveučilišta predaje Naučnoj biblioteci arhivu od 184 doktorske disertacije, koja se otada neprekidno popunjava novoobranjenim doktoratima.  

Za zbirku Disertacije Sveučilišta u Rijeci – Dissertationes Universitatis Fluminensis odmah se uvodi posebna inventarna knjiga,  zbirka se odvojeno smješta pod signaturom DUF, a izrađuje se posebni matični, abecedni, stručni i mjesni katalog na listićima. Na taj je način, sedam godina prije nego što je promijenila ime u Sveučilišna knjižnica i postala integralni dio Sveučilišta, Naučna biblioteka preuzela funkciju službene pohrane i davanja informacije o sadržaju obranjenih doktorskih disertacija kao jednog od najvažnijih intelektualnih kapitala svakog sveučilišta. 

Upostavljanjem mrežnog online kataloga Sveučilišne knjižnice polovicom devedesetih, bibliografski opisi na tiskanim listićima preoblikovani su u elektroničke zapise, a uspostavljanje poslovanja s digitaliziranom građom 2006. omogućilo je sustavno digitaliziranje naslovnica, sadržaja i sažetaka svih doktorskih disertacija, te njihovo povezivanje s bibliografskim zapisima. Na taj način je stvorena cjelovita zbirka sažetaka disertacija koja je dostupna na ovim stranicama. 

Elektronička bibliografija sa sadržajem i sažecima disertacija ažurira se najmanje jednom godišnje, tako da korisnici imaju kontinuirani uvid u sve disertacije obranjene na Sveučilištu unazad najviše godinu dana. Ovaj projekt je temelj za izgradnju digitalne zbirke punih tekstova doktorskih disertacija obranjenih na riječkom sveučilištu.

 

Predgovor 2008. godine

 

Zbirku sažetaka doktorskih disertacija obranjenih na Sveučilištu u Rijeci  možete pregledati ovdje. 

Datum posljednjeg ažuriranja: 17. listopad 2018. godine

Broj uključenih disertacija: 1302

 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.