POSJETITELJI

DnevnoDnevno83
MjesečnoMjesečno4028
Ukupno Ukupno 638660

ZA DJELATNIKE

145

SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

PRETRAŽIVANJE SKUPNOG KATALOGA SVEUČILIŠTA

 

 

Pretraživanje baza podataka

 

Dokumenti

 

OPĆI AKTI KNJIŽNICE

 

Statut

Pravilnik o radu
Pravilnik o unutarnjem redu
- Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišne knjižnice Rijeka
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva  
Pravilnik o načinu korištenja javnih računala u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka i Podružnici Kampus
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Procedura stvaranja ugovornih obveza 
Pravilnik o načinu dodjele AAI@EduHr elektroničkog identiteta
 
TIJELA KNJIŽNICE I NJIHOV RAD
Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka
Stručno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka
Knjižnični savjet Sveučilišne knjižnice Rijeka
Savjet voditelja knjižnica Sveučilišta u Rijeci
 
KATALOG INFORMACIJA KNJIŽNICE

Pravilnik o pravu na pristup informacijama Sveučilišne knjižnice Rijeka

Obrazac 1 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 2 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 3 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Katalog informacija Sveučilišne knjižnice Rijeka

Podaci o službeniku za informiranje

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (GDPR)

Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka

 
ZBIRKE
Uvjeti korištenja digitalizirane građe zbirki Sveučilišne knjižnice
Zahtjev za odobrenje korištenja digitalnog sadržaja
 

PLANOVI RADA KNJIŽNICE

Plan i program rada knjižnice za 2019.

Plan i program rada knjižnice za 2018.
Plan i program rada knjižnice za 2017.
Plan i program rada knjižnice za 2015.
 

IZVJEŠĆA O RADU KNJIŽNICE

Izvješće o radu i poslovanju za 2018.

Izvješće o radu i poslovanju za 2017.

Izvješće o radu i poslovanju za 2016.

Izvješće o radu i poslovanju za 2015.
Izvješće o radu i poslovanju za 2014.  (prezentacija za Senat)
Izvješće o radu i poslovanju za 2013. i plan 2014.
Izvješće o radu i poslovanju za 2012. i plan 2013.
Izvješće o radu i poslovanju za 2009.-2011. i plan 2012.
Izvješće o radu i poslovanju za 2008. i plan 2009.
 
IZVJEŠĆA O PROVEDBI POSEBNIH PROGRAMA
Izvješće o produljenom radu knjižnice u 2016
 
FINANCIJSKO POSLOVANJE 
Financijska izvješća (FINA)
Financijska izvješća za 2018. bilješkama
Financijska izvješća za 2017. s bilješkama
Financijska izvješća za 2016. s bilješkama
Financijska izvješća za 2015. s bilješkama
Financijska izvješća za 2014. s bilješkama
Financijski planovi
Financijski plan za 2020.-2022. 
Rebalans financijskog plana za 2019.
Financijski plan za 2019.-2021.
Rebalans financijskog plana za 2018.
Financijski plan za 2018.  
Rebalans financijskog plana za 2017.
Finacijski plan za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019.
Rebalans financijskog plana za 2016.
Financijski plan za 2016.
Izvršenje financijskih planova
Izvršenje financijskog plana za 2016.
Izvršenje financijskog plana za 2015.
 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.