POSJETITELJI

DnevnoDnevno194
MjesečnoMjesečno3222
Ukupno Ukupno 637854

ZA DJELATNIKE

232

SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

PRETRAŽIVANJE SKUPNOG KATALOGA SVEUČILIŠTA

 

 

Pretraživanje baza podataka

 

Natječaj za radno mjesto pomoćnog knjižničara

Sveučilišna knjižnica Rijeka raspisuje natječaj za radno mjesto pomoćnog knjižničara na neodređeno puno radno vrijeme. 

 

N A T J E Č A J

za slobodno radno mjesto na neodređeno puno radno vrijeme

POMOĆNI  KNJIŽNIČAR / POMOĆNA KNJIŽNIČARKA

Uvjeti:

 1. SSS knjižnično-dokumentalističkoga smjera ili drugog smjera,
  1. položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara
  2. poznavanje knjižničnoga programa CROLIST,
  3. poznavanje rada na računalu (Ms Office),
  4. pasivno znanje engleskoga (ili nekog drugog svjetskog jezika)
  5. smisao za timski rad

Prijavljivanje i dokumentacija

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidat je dužan priložiti:

-        životopis u Europass formatu

-        dokaz o stručnoj spremi - svjedožba

-        rješenje o položenom stručnom ispitu

-        dokaz o nekažnjavanju nadležnog suda

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica

Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, ali su kandidati dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je i provesti neki oblik provjere znanja o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Prijavu na natječaj dostaviti u roku od (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA:112-02/15-01

URBROJ:2170-04-01-15-10

Rijeka, 10. srpnja, 2015.

 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.