POSJETITELJI

DnevnoDnevno175
MjesečnoMjesečno2927
Ukupno Ukupno 642589

ZA DJELATNIKE

221

SKUPNI KATALOG SVEUČILIŠTA U RIJECI

 

PRETRAŽIVANJE SKUPNOG KATALOGA SVEUČILIŠTA

 

 

Pretraživanje baza podataka

 

Natječaj za dva radna mjesta

 

Sveučilišna knjižnica Rijeka raspisuje natječaj za dva radna mjesta na određeno vrijeme.

 

N A T J E Č A J

 

  1. Diplomirani knjižničar / diplomirana knjižničarka za slobodno radno mjesto na određeno puno radno vrijeme u zamjenu za privremeno odsutnu djelatnicu
  2. Diplomirani knjižničar / diplomirana knjižničarka za slobodno radno mjesto na određeno puno radno vrijeme za provedbu projekta „Integriranje računalne infrastrukture knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci – I faza“

 

 

Uvjeti: 

  1. VSS knjižničarskoga ili drugog smjera,
  2. položen stručnog ispit za diplomiranog knjižničara,
  3. jedna godina radnoga iskustva u struci,
  4. poznavanje knjižničnoga programa CROLIST,
  5. dobro poznavanje rada na računalu,
  6. dobro znanje engleskoga (ili talijanskog ili njemačkog) jezika

 

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-        životopis u Europass formatu

-        dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

-        presliku rješenja o položenom stručnom ispitu

-        dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu (dokaze o radnom iskustvu potrebno je priložiti za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju)

-        uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

-        dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN. 82/08)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, ali su kandidati dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid orginalne dokumente.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate s jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je i provesti neki oblik provjere znanja o čemu će biti pravodobno obaviješteni.

Razmatrat će se isključivo prijave kandidata koji su dostavili cjelokupnu traženu dokumentaciju.

Prijavu na natječaj dostaviti u roku od (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1 i na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 112-03/14-01

URBROJ: 2170-04-01-14-6

Rijeka, 1. prosinca 2014.

 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

Ne slažete se s korištenjem kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.