ISTRAŽIVANJE

E-izvori

Na Sveučilištu u Rijeci osiguran je pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom. Pojedine sastavnice Sveučilišta dodatno nabavljaju baze podataka specifične za određeno područje, o čemu su podaci dostupni na stranicama sastavnica.

Pristup većini baza podataka osiguran je iz ustanova Sveučilišta u Rijeci, dok neke baze podataka imaju omogućen i udaljeni pristup. Podaci o vrsti pristupa dostupni su u opisu pojedine baze podataka. Ukoliko imate problema s pristupom bazama podataka, obratite nam se na mail  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Većinu baza moguće je pretražiti jednim upitom kroz discovery servis Sveučilišta u Rijeci

PRETRAŽIVANJE BAZA PODATAKA IZVAN USTANOVE

Kako bi se omogućilo pretraživanje baza podataka za koje nije osiguran udaljeni pristup, podsjećamo na mogućnost pristupa mreži Sveučilišta u Rijeci korištenjem VPN-a. VPN omogućava stvaranje sigurne veze između vašeg računala i mreže Sveučilišta te se svim uslugama pristupa kao da se spaja s mreže Sveučilišta.

Na taj način omogućeno je i pretraživanje svih baza podataka koje su na Sveučilištu dostupne putem nacionalne licence.

Upute za pristup UNIRI mreži preko VPN-a 

 

Pomoć pri odabiru ispitne literature za kolegije

Upute za izbor ispitne literature

Provjeriti dostupnost naslova na tržištu (može li se kupiti), pri tom provjeriti godinu izdanja (provjeriti možete ili kod izdavača, ili putem interneta, ili zatražite pomoć u knjižnici)

Ukoliko postoji novije izdanje, provjeriti sadržaj

Provjeriti dostupnost cjelovitog sadržaja u elektroničkom obliku (ISBN broj sa knjige kopirati u Google, ukoliko postoji elektronička inačica, prema ISBN broju bit će vidljiva). Ukoliko sadržaj postoji, u popis literature, uz naslov i autora kopirati URL 

Želite li u ispitnu literaturu uključiti dostupne naslove u cjelovitom tekstu, pretražite izvore, dostupne putem EDS pretraživača na stranicama knjižnice. 

Ukoliko koristite neke druge mrežne izvore, te pronalazite literaturu potrebnu za vaš rad, samo pošaljite linkove uz naslove i autore djela. Sve ćemo radove koji su dostupni u elektroničkom obliku, povezati uz zapise u elektroničkom katalogu knjižnice, te učiniti stalno dostupnim svima.

Kad istražujete baze podataka ili neke druge mrežne izvore koristite ključne riječi koje određuju pobliže područje u kojem predajete. Niste sigurni kako pretražiti baze podataka, pitajte knjižničara, rado ćemo pomoći.

Ukoliko u izbor literature uvrštavate radove iz osobne bibliografije, a u cijelosti ste nositelj autorskih prava, možete zatražiti digitalizaciju i podignuti cjeloviti tekst uz popis literature.

Svake godine na kraju ljetnog semestra, do 30. lipnja, ukoliko dolazi do promjena u naslovima ispitne literature (obvezne i dopunske) zahtjev za promjenom naslova u popisu literature pošaljite u knjižnicu (mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )

Za svaki naslov koji želite da se nabavi za knjižnicu, ispunite OBRAZAC ZA NABAVU koji će ovjeriti i čelnik sastavnice, a potom će biti proslijeđen knjižnici.

Upute za dostavu radova knjižnici

UPUTA ZA DOSTAVU RADOVA

Podružnica stvara svoj fond kupnjom, zamjenom i darovima, a osobito je važna Zbirka institucijskog repozitorija.

Koje radove dostaviti:

Svaka sastavnica dužna je dva primjerka svojih izdanja dostaviti besplatno i o svom trošku Podružnici najkasnije trideset dana po objavljivanju.

Svaka sastavnica je dužna Podružnici dostaviti jedan primjerak svakog završnog rada obranjenog na diplomskom ili poslijediplomskom studiju koji izvodi.

Zaposlenici i studenti sastavnica, koji su autori objavljenih znanstvenih i stručnih radova koje ne izdaje Sveučilište ili njegova sastavnica, dužni su Podružnici dostaviti jedan primjerak svakog objavljenog stručnog ili znanstvenog rada. Ako dostavljanje primjeraka zbog objektivnih razloga nije moguće, dužni su dostaviti pouzdan dokaz o objavljenom radu s podacima potrebnima za njegov minimalni bibliografski opis. U tom će se slučaju podatak o radu uvrstiti u online katalog Podružnice, a rad uvrstiti u popis za nabavu građe za Podružnicu kupnjom.

Jednom godišnje, nadležna osoba sastavnice i predstojnik Podružnice zajednički utvrđuju popis objavljenih radova zaposlenika, na temelju kojega nadležna osoba sastavnice prikuplja nedostajuće radove i dostavlja ih Podružnici.

Uz izdana djela i radove bilo u tiskanom ili nekom drugom ne elektroničkom obliku, Podružnici se obvezno dostavlja i elektronička inačica djela. Senat donosi Naputak o formatu i mediju elektroničkih inačica djela koja se dostavljaju. Ako dostavljanje elektroničke inačice zbog objektivnih razloga nije moguće, dostavlj se pouzdan dokaz o objavljenom radu s podacima potrebnima za njegov minimalni bibliografski opis

Podružnica prihvaća kao željeni dar, a iznimno nabavlja kupnjom ili zamjenom, sve radove koji govore o sastavnici, njezinim djelatnicima, suradnicima ili studentima u vrijeme kad rade ili studiraju na sastavnici ili u prošlosti. Ukoliko se radi o djelima koja nisu izvorno objavljena u elektroničkom obliku, nema obveze dostave elektroničke inačice. U tom slučaju će se u Podružnici, u skladu s važećim autorskim i srodnim pravom, izraditi i objaviti na webu elektronička inačica rada.

Uputa:

1. Provjerite je li rad koji ste objavili dostupan u fondu (katalogu) knjižnice.

2. Ukoliko nije, dostavite nam primjerak i pošaljite link na otvoreni pristup časopisu ili e-knjizi (ako postoji elektroničko izdanje).

Bibliometrijske usluge

Podružnica Kampus svojim korisnicima nudi uslugu izdavanja potvrda o indeskiranosti (zastupljenosti znanstvenih radova u određenim časopisima) i citiranosti znanstvenih radova u bazama podataka prema Pravilniku Nacionalonog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

Knjižnica izdaje sljedeće potvrde:

  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koje su indeksirane u bazi podataka Web of Science Core Collection
  • Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova objavljenih u časopisima koje su indeksirane u bazi podataka Scopus
  • Potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa - faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa prema InCites Journal Citation Reports (JCR) u WoS-u te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) u Scopusu

Podnositelj zahtjeva prethodno treba ažurirati popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji CROSBI te navesti varijante imena pod kojim je objavljivao radove (djevojačko prezime, kombinacija prezimena i sl.).

Za izradu potvrde potrebno je ispuniti zahtjev.

Potvrde se izdaju u roku od 5 radnih dana članovima Podružnice Kampus i ne naplaćuju se.

Za dodatne informacije možete kontaktirati putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona na broj 051/265-890.

Repozitoriji

BiblioLab Podružnice Kampus - podrška u znanstvenom radu

Navođenje pripadnosti ustanovi (afilijacije)

Pomoć u korištenju programa za upravljanje referencama i izradu bibliografije - Mendeley

Prijava za edukaciju putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoć pri pretraživanju literature

  • Pomoć pri pretraživanju knjižničnih kataloga, licenciranih mrežnih izvora, portala znanstvenih časopisa i ostalih relevantnih znanstvenih mrežnih izvora
  • Usluga tematskog pretraživanja - opsežnije pretraživanje literature prema zadanoj temi za potrebe pisanja specijalističkih i doktorskih radova, kao i za potrebe projekata ili osobnih istraživanja

Za pomoć pri pretraživanju i korištenju informacijskih izvora obratite nam se putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Podružnica Kampus