Usluge umnožavanja

Knjižničnu građu moguće je:

  • fotokopirati
  • printati
  • skenirati
  • fotografirati (digitalnim aparatom)

u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima(NN 167/03).

Radi zaštite građe Knjižnica ne dozvoljava umnožavanje oštećene i restaurirane građe te može zabraniti umnožavanje građe iz posebnih zbirki, a u skladu s Pravilnikom o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05). Knjižnica može donijeti odluku o korištenju građe isključivo u mikrofilmskom obliku.

Korisnici se samostalno koriste uređajem za umnožavanje pomoću kartica.  Kartice za umnožavanje s određenim iznosom (bonom) mogu se kupiti na pultu posudbe. Uređaj za umnožavanje ima mogućnost fotokopiranja, skeniranja i printanja.

Usluge umnožavanja obavljaju se u prostoru posudbe/informacija, a naplaćuju se prema cjeniku usluga.