Upisi

Upisi

Korisnici Sveučilišne knjižnice Rijeka mogu biti svi hrvatski i strani državljani s navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja potrebno je popuniti online upisnicu, te priložiti isprave koje potvrđuju mjesto prebivališta (osobna iskaznica ili putovnica) i status na temelju kojeg se ostvaruje pravo na određenu visinu članarine, utvrđene cjenikom usluga:

  • Studenti prilažu potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu i/ili važeću studensku karticu
  • Studenti koji su ostvarili prosjek ocjena iznad 4,00 prilažu i prijepis ocjena, ukoliko žele ostvariti pravo na povlaštenu članarinu prema cjeniku
  • Zaposlenici Sveučilišta u Rijeci prilažu važeću zaposleničku karticu
  • Zaposlenici obrazovnih, znanstvenih, kulturnih i medijskih ustanova sa područja Primorsko-goranske županije prilažu potvrdu o zaposlenju
  • Učenici srednjih škola, polaznici programa prekvalifikacije i obrazovanja odraslih prilažu potvrdu kojom dokazuju svoj status.

Članstvo u Knjižnici može trajati jedan dan, tjedan dana, mjesec dana i godinu dana. Građa izvan Knjižnice može se posuditi jedino u slučaju učlanjenja na godinu dana 

Upisom u Knjižnicu korisnik se obvezuje prihvatiti uvjete korištenja građe i usluga Knjižnice propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja resursa i usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka i drugim aktima Knjižnice.

 

Obnova članstva

  • Prilikom obnove članstva korisnik ima obvezu podmiriti sva dugovanja prema Knjižnici
  • U slučaju promjene korisničkih podataka prilikom obnove članstva, korisnik treba popuniti obrazac Zahtjev za promjenu podataka