Međuknjižnična posudba

  • Korisnici Knjižnice koji trebaju građu iz drugih knjižnica u Hrvatskoj ili u inozemstvu, mogu je naručiti putem međuknjižnične posudbe
  • Zahtjevi se podnose isključivo pisanim putem na posebnim obrascima na informacijskom pultu, putem online narudžbenice ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Rok i način korištenja nabavljene građe ovisi o pravilima međuknjižnične posudbe knjižnica iz kojih je građa posuđena, a članci ostaju u trajnom vlasništvu korisnika
  • Korisnik građu smije koristiti isključivo za privatne potrebe u skadu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima
  • Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema cjeniku usluga
  • Sve eventualne troškove oštećenja ili gubitka građe snosi korisnik