Previous Next

Održano predavanje "Riječki bankar i tvorničar Arthur Steinacker"

U srijedu, 26. veljače u 18.00 sati u dvorani izložbe Glagoljica održano je predavanje prof. dr. sc. Irvina Lukežića pod nazivom "Riječki bankar i tvorničar Arthur Steinacker", prvo iz ovogodišnjeg ciklusa "Colloquia Fluminensia - razgovori s baštinom".