hr HR en EN

Vizija i misija

Vizija

Sveučilišna knjižnica Rijeka suvremena je knjižnica koja kvalitetom svojih izvora i usluga namijenjenih akademskoj zajednici doprinosi razvoju znanosti, istraživanja i obrazovanja, a time i ulasku Sveučilišta u Rijeci među visoko rangirana europska sveučilišta.

U središtu svih knjižničnih usluga je korisnik. Knjižnica kreira suvremena napredna informacijska okruženja koja podižu kvalitetu studiranja i obrazovanja na Sveučilištu.

Misija

  • Osigurati i razvijati korištenje informacijskih izvora i knjižničnih usluga u cilju podizanja kvalitete učenja i istraživanja na Sveučilištu i u zajednici.
  • Čuvati baštinske fondove te izgrađivati nove zbirke primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta i zajednice.
  • Poticati usklađeni razvoj knjižnica kroz sveučilišni knjižnični sustav otvoren ostalim visokoškolskim i specijalnim (stručnim, znanstvenim i spomeničkim) knjižnicama sa područja matičnosti.
 

Kontakt

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
DOLAC 1, 51000 RIJEKA
OIB 84122581314

INFORMACIJE I POSUDBA
tel. 051/336-129
Mail: posudba.svkri@svkri.hr

 

  1. Radno vrijeme
  2. Javna nabava
  3. Natječaji

 

Radnim danom

Subotom

Nedjeljom

Čitaonice

09.00 - 22.00

09.00 - 22.00

09.00 - 20.00

Informacije

09.00 - 19.00

/

/

Posudba

09.00 - 19.00

09.00 - 13.00

/

Posjet izložbi Glagoljica tijekom cijele godine putem online prijave ili po dogovoru na tel. 336-129. Građa iz zatvorenog spremišta naručuje se najkasnije 15 minuta prije završetka rada posudbe. U vrijeme kada Knjižnica ne radi, koristite usluge putem naših web stranica.

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.
Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Više...

 

Natječaj za popunu radnog mjesta dipl. knjižničar/dipl. knjižničarka

 - natječaj

- obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Prijava za urednike
Copyright©2020. Sveučilišna knjižnica Rijeka