Kvaliteta

 

SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE

 1. POLITIKA KVALITETE
 2. CILJEVI SUSTAVA ZA KVALITETU

U skladu sa svojom misijom i vizijom, Sveučilišna knjižnica Rijeka se opredjeljuje za:

 • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Naputka za primjenu pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, a sukladno standardima ISO 11620 i ISO 2789;
 • očuvanje i daljnju izgradnju izvora zapisanog znanja, u službi akademske zajednice Sveučilišta u Rijeci, građana Rijeke i regije, te općeg razvoja društva temeljenog na znanju;
 • razvoj knjižničnih usluga i programa temeljenih na potrebama korisnika i dosezima informacijskih tehnologija;
 • stvaranje poticajnog okruženja za rad u Knjižnici;
 • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje.

Ciljevi sustava za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka su:

 • osigurati korisnicima optimalnu razinu kvalitete knjižničnih izvora i usluga na vrijeme, u potpunosti na kvalitetan način;
 • uspostaviti otvorenu i učinkovitu komunikaciju s korisnicima u pružanju usluga;
 • uspostaviti sustavno praćenje učinkovitosti radnih procesa;
 • aktivno uključiti zaposlenike, motivirati ih i osposobljavati za procese kontinuiranog unaprjeđenja poslovanja knjižnice.