hr HR en EN

Kvaliteta

 

SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE

 1. POLITIKA KVALITETE
 2. CILJEVI SUSTAVA ZA KVALITETU

U skladu sa svojom misijom i vizijom, Sveučilišna knjižnica Rijeka se opredjeljuje za:

 • kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Naputka za primjenu pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, a sukladno standardima ISO 11620 i ISO 2789;
 • očuvanje i daljnju izgradnju izvora zabilježenog znanja, u službi akademske zajednice Sveučilišta u Rijeci, građana Rijeke i regije, te općeg razvoja društva temeljenog na znanju;
 • razvoj knjižničnih usluga i programa temeljenih na potrebama korisnika i dosezima informacijskih tehnologija;
 • stvaranje poticajnog okruženja za rad u Knjižnici;
 • transparentnost u radu i odgovorno poslovanje.

Ciljevi sustava za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka su:

 • osigurati korisnicima optimalnu razinu kvalitete knjižničnih izvora i usluga na vrijeme;
 • uspostaviti otvorenu i učinkovitu komunikaciju s korisnicima u pružanju usluga;
 • uspostaviti sustavno praćenje učinkovitosti radnih procesa;
 • aktivno uključiti zaposlenike, motivirati ih i osposobljavati za procese kontinuiranog unaprjeđenja poslovanja knjižnice.
 

Kontakt

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
DOLAC 1, 51000 RIJEKA
OIB 84122581314

INFORMACIJE I POSUDBA
tel. 051/336-129
Mail: posudba.svkri@svkri.hr

 

 1. Radno vrijeme
 2. Javna nabava
 3. Natječaji

 

Radnim danom

Subotom

Nedjeljom

Čitaonice

09.00 - 22.00

09.00 - 22.00

09.00 - 20.00

Informacije

09.00 - 19.00

/

/

Posudba

09.00 - 19.00

09.00 - 13.00

/

Posjet izložbi Glagoljica tijekom cijele godine putem online prijave ili po dogovoru na tel. 336-129. Građa iz zatvorenog spremišta naručuje se najkasnije 15 minuta prije završetka rada posudbe. U vrijeme kada Knjižnica ne radi, koristite usluge putem naših web stranica.

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.
Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Više...

 

Natječaj za popunu radnog mjesta dipl. knjižničar/dipl. knjižničarka

 - natječaj

- obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Prijava za urednike
Copyright©2020. Sveučilišna knjižnica Rijeka