hr HR en EN

Javna nabava

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga. Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. 

Od 1. srpnja 2019. godine ulazni računi za nabavu roba / usluga / radova zaprimaju se isključivo u elektronskom  obliku (e-račun) putem informacijskog posrednika FINA e-Račun za državu.

Sprječavanje sukoba interesa

  • Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
  • Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. i 2. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), Sveučilišna knjižnica Rijeka kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje  gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Opći kontakt i podatci

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka

Dolac 1, 51000 Rijeka

OIB: 84122581314

Telefon: 051 336 911

Glavna adresa naručitelja (URL): www.svkri.uniri.hr

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Planovi nabava

Dokumenti

Pozivi za dostavu ponuda

Arhiva

Kontakt

SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA
DOLAC 1, 51000 RIJEKA
OIB 84122581314

INFORMACIJE I POSUDBA
tel. 051/336-129
Mail: posudba.svkri@svkri.hr

 

  1. Radno vrijeme
  2. Javna nabava
  3. Natječaji

 

Radnim danom

Subotom

Nedjeljom

Čitaonice

09.00 - 22.00

09.00 - 22.00

09.00 - 20.00

Informacije

09.00 - 19.00

/

/

Posudba

09.00 - 19.00

09.00 - 13.00

/

Posjet izložbi Glagoljica tijekom cijele godine putem online prijave ili po dogovoru na tel. 336-129. Građa iz zatvorenog spremišta naručuje se najkasnije 15 minuta prije završetka rada posudbe. U vrijeme kada Knjižnica ne radi, koristite usluge putem naših web stranica.

 

Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka je, sukladno članku 6. stavku 1. točki 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine  broj 120/16), obveznik je primjene istoga.
Sve objave javnih nabava za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kn za robe i usluge, odnosno, 500.000,00 kn za radove objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Nabava vrijednosti do 200.000,00 kn (roba, usluge) odnosno do 500.000,00 kn (radovi), tzv. jednostavna nabava, provodi se temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Više...

 

Natječaj za popunu radnog mjesta dipl. knjižničar/dipl. knjižničarka

 - natječaj

- obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Prijava za urednike
Copyright©2020. Sveučilišna knjižnica Rijeka