Serija webinara: Istraživački podaci - što s njima?

U sklopu projekta RDA Europe 4.0 Srce će u suradnji s Hrvatskom zakladom za znanost, Sveučilišnom knjižnicom Rijeka, Sveučilišnom knjižnicom u Splitu, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu održati dva webinara pod nazivom „Istraživački podaci - što s njima?“.

Cilj webinara je istraživačima, knjižničarima, urednicima repozitorija, izdavačima i svima koji se susreću s istraživačkim podacima približiti smjernice i dobre prakse usmjerene na otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu istraživačkih podataka.

Prvi webinar:

Datum: 25.05.2020. (ponedjeljak)

Vrijeme održavanja: 10:00 – 11:30 sati

Prijava na događaj: REGISTRACIJA

PROGRAM 

Na događaj su dobrodošli svi zainteresirani, no ipak ističemo da je program namijenjen prvenstveno urednicima repozitorija i knjižničarima.

 

Drugi webinar:

Datum: 01.06.2020. (ponedjeljak)

Vrijeme održavanja: 10:00 – 11:30 sati

Prijava na događaj: REGISTRACIJA

PROGRAM 

Na događaj su dobrodošli svi zainteresirani, no ipak ističemo da je program namijenjen prvenstveno istraživačima, studentima poslijediplomskih i doktorskih studija te knjižničarima.