POSJETITELJI

DnevnoDnevno160
MjesečnoMjesečno5659
Ukupno Ukupno 513681

ZA DJELATNIKE

180

PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Kvaliteta

 

POLITIKA KVALITETE

 

U skladu sa svojom misijom i vizijom, Sveučilišna knjižnica Rijeka se opredjeljuje za:

 

 • ­          kontinuirani razvoj sustava kvalitete na temelju Naputka za primjenu pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, a sukladno standardima ISO 11620 i ISO 2789;

 

 • očuvanje i daljnju izgradnju izvora zapisanog znanja, u službi akademske zajednice Sveučilišta u Rijeci, građana Rijeke i regije, te općeg razvoja društva temeljenog na znanju;

 

 • ­          razvoj knjižničnih usluga i programa temeljenih na potrebama korisnika i dosezima informacijskih tehnologija;

 

 • ­          stvaranje poticajnog okruženja za rad u Knjižnici;

 

 • ­          transparentnost u radu i odgovorno poslovanje.

 

 

 

CILJEVI SUSTAVA ZA KVALITETU

 

Ciljevi sustava za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka su:

 

 • ­osigurati korisnicima optimalnu razinu kvalitete knjižničnih izvora i  usluga na vrijeme, u potpunosti na kvalitetan način;

 

 • uspostaviti otvorenu i učinkovitu komunikaciju s korisnicima u pružanju usluga;

 

 •  uspostaviti sustavno praćenje učinkovitosti radnih procesa;

 

 • aktivno uključiti zaposlenike, motivirati ih i osposobljavati za procese kontinuiranog unaprjeđenja poslovanja knjižnice.

 

 

 

Odbor za  kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

 Članice Odbora za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka su:

 

 1. Sanja Heberling Dragičević (predsjednica)
 2. Lea Lazzarich
 3. Sanja Kosić
 4. Jana Krišković Baždarić
 5. Orieta Lubiana
 6. Zlata Vukelić
 7. Ines Šoštarić
 8. Senka Tomljanović


 

 

 

DOKUMENTI SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA VEZANI UZ KVALITETU

 

Pravilnik o sustavu za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

Naputak za primjenu pokazatelja kvalitete knjižnične djelatnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka

 

AKTIVNOSTI