PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Emerald Insight

Opis platforme

 

 

Emerald Insight  je platforma za pretraživanje cjelovitih tekstova gotovo 300 časopisa, 2.500 knjiga i 450 izvora za poučavanje izdavača Emerald Group Publishing. Obuhvaća područja ekonomije, menadžmenta i knjižničarstva, kao i značajan broj časopisa iz područja tehničkih znanosti. Uglavnom su pokrivene sve važne menadžerske discipline: razvoj strategija, rukovođenje, informacijski menadžment, marketing i menadžment ljudskih potencijala.

Sveučilišna knjižnica osigurava pristup za Sveučilište u Rijeci. Pretplaćene su kolekcije Emerald management (175 časopisa) i Emerald Engineering (25 časopisa).

 

 

Popis pretplaćenih naslova

Emerald Engineering

Emerald Management 175

  

Informacijski servis

Emerald

 

 

Uvjeti korištenja

-  dozvoljeno je pretraživanje i pohrana dostupnih tekstova u tiskanom i  

   elektroničkom obliku za osobnu upotrebu

-  korisnik smije otisnuti najviše 25 kopija jednog članka

 

Pravo pristupa

sve sastavnice Sveučilišta u Rijeci

 

 

Savjeti za pretraživanje

  

Pretraživanje baze iz ustanove Sveučilišta u Rijeci

 

 

Pretraživanje izvan ustanove za studente i osoblje

Akademije primjenjenih umjetnosti

Ekonomskog fakulteta

Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Filozofskog fakulteta

Građevinskog fakulteta

Medicinskog fakulteta

Pomorskog fakulteta

Pravnog fakulteta

Sveučilišne knjižnice (za osoblje knjižnice)

Sveučilišnih odjela

Tehničkog fakulteta

Učiteljskog fakulteta