POSJETITELJI

DnevnoDnevno95
MjesečnoMjesečno4399
Ukupno Ukupno 504676

ZA DJELATNIKE

112

PRETRAŽI KNJIŽNICE SVEUČILIŠTA članci, knjige, časopisi ...

 

Pretraživanje: Discovery Service za Sveučilište u Rijeci
Portal Discovery servisa

Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov

Kožičićeve Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov tiskane u Rijeci 1531. godine imaju iznimno mjesto u hrvatskoj historiografiji.Ocjenjuje se i ističe da je to Kožičićevo djelo „prva u nas na hrvatskom jeziku štampana svjetska povijest, koja uključuje podatke o islamu i turskom carstvu od njegova početka do širenja na područje Bizanta, Balkana sve do naših krajeva, do Kožičićeva vremena“, … djelo koje ima iznimno mjesto po tome što je pisano hrvatskim jezikom i glagoljicom. Poticaj o izdanju faksimila i transkripcije došao je iz Sveučilišne knjižnice Rijeka. Odlučeno je da se objavi potpuni faksimil, transkripcija teksta latinicom i komentar – svaki u svojoj knjizi. Faksimil i transkripcija izlaze paralelno. Knjiga komentara objavit će se naknadno.

Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov povijesno je djelo o rimskim papama i carevima. Podijeljeno je u dva glavna dijela. U prvom su životopisi papa od apostola Petra do pape Klementa VII., Kožičićeva suvremenika, a u drugom dijelu su životopisi careva od Julija Cezara do Karla V. Na početku je Kožičićeva posveta trogirskom biskupu Tomi Nigeru u kojoj Kožičić objašnjava svoje napore oko izdavanja glagoljskih obrednih i nabožnih knjiga.

Unutar dvaju glavnih i odjelitih dijelova – životopisa papa i životopisa careva – nalaze se mali „ekskursi“, zapravo posebna mala poglavlja s „istočnom tematikom“: Od gospodstva Partov i Prsijanov, Vazetije Rima, Mahometa početije, Od početija turačkago.

Kožičić je u Knjižice od žitija rimskih arhijerejov i cesarov unosio vlastita zapažanja , koja su prava „commentaria sui temporis“ (Kurelac 1991: 120). Sačuvalo se sedam originalnih primjeraka.  Faksimilno izdanje ofsetna je četverobojna reprodukcija primjerka knjige koji se čuva u Sveučilišnoj knjižnici u Wroclavu. Uz potpuni faksimil ove knjige objavljena je i transkripcija: glagoljski tekst prenesen je „redak na redak“ latiničkim pismom.